Навигација

386. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 386. ванредне седнице Савета одржане 20.11.2020. године

 1. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за именовање шест чланова Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије“ и шест чланова Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“;
 2. Разматрање дописа Министарства културе и информисања Републике Србије, број 110-00-39/2016-04 од 06.11.2020. године, о потреби усклађивања Предлога Стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији са одредбама Закона о планском систему Републике Србије, Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији за период од 2020-2025. године и доношење одлуке
 3. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка за одузимање дозволе, бр. К360  за пружање медијске услуге Radiotelevizija BK Telecom d.o.o., Beograd - ТВ БК, сходно члану 89. став 1. тачка 4 Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 4. Разматрање захтева Korpus media group d.o.o., Beograd- Фронт телевизија, за издавање дозволе за пружање медијске услуге сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 5. Разматрање захтева Лагуна д.о.о., Београд - Радио Лагуна за упис у Регистар медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 6. Разматрање захтева ПМУ Ребус д.о.о., Крушевац - Тди Радио Чигра 107,2 за промену идентификационог знака и доношење одлуке;
 7. Разматрање пријаве Удружења Словака „Словаци и суживот“, Бачки Петровац поднетe против Јавне медијске установе - Радио Телевизија Војводине, Нови Сад и доношење одлуке;
 8. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези гостовања певача Александра Вуксановића у емисији „Хит Твит“ дана 08. новембра 2020. године у програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд - ТВ Пинк;
 9. Разматрање молбе ПМУ Телевизија спорта и здравља СОС канал плус д.о.о., Београд - ТВ СОС канал плус за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;    
 10. Доношење одлуке у поступку престанка важење дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац - РТВ шумадија, сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 11. Разматрање Извештај Финансијске службе о подношењу предлога за извршење на основу извршне исправе против РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг - Радио Сврљиг 102,9 и доношење одлуке;

Записник са 386. ванредне седнице

Back to top