Навигација

387. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 387. ванредне седнице Савета одржане 11.01.2021. године

  1. Разматрање предлога Колективног уговора код послодавца Регулаторног тела
  2. Разматрање предлога Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у Регулаторном телу за електронске медије и доношење одлуке;
  3. Разматрање Плана набавки Регулаторног тела за електронске медије за 2021. годину и доношење одлуке;
  4. Разматрање захтева ПМУ Радиодифузни центар MFM Media д.о.о., Смедерево – Extra FM radio 107,5, за усаглашавање решења Савета Регулаторног тела за електронске медије, бр. 05-1490/20-2 од 24.08.2020. године, са налогом Агенције за привредне регистре;
  5. Разматрање пријаве за промену власничке структуре ПМУ РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље – ТВ 027 и доношење одлуке;
  6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац – ТВ Лесковац, сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
  7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија, сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
  8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост, сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
  9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – Новосадска ТВ, сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
  10. Информација о припреми Четвртог периодичног извештаја о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима;

Записник са 387. ванредне седнице

Back to top