Навигација

392. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 392. ванредне седнице Савета одржане 05.03.2021. године

  1. Разматрање и доношење одлуке о потписивању Анекса бр. 16 Уговора о закупу пословног простора
  2. Разматрање пријаве за промену власничке структуре поднете од стране ПМУ ММ Променада 2010 д.о.о., Баточина - Радио Баточина 100,6 и доношење одлуке;
  3. Разматрање захтева ПМУ Центар за развој Општине Сечањ, Сечањ - Радио Сечањ, за брисање из Регистара медијских услуга сходно члану 86. став 3. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  4. Разматрање захтева ПМУ који медијску услугу пружа искључиво путем глобалне информатичке мреже Remark DPCM д.о.о., Београд - Remarker (каталог емисија) за промену издавача медија (пружаоца медијске услуге) и доношење одлуке;
  5. Информација о достављању Записника са 210. седнице Управног одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија Војводине, Записника са ванседничног одлучивања Управног одбора од 05.11.2020. године, 13.11.2020. године, 18.11.2020. године, 04.12.2020. године, 14.12.2020. године и 05.01.2021. године;
  6. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) за јануар 2021. године и доношење одлуке;
  7. Разматрање захтева ПМУ Ф-канал д.о.о., Зајечар - ТВ Ф канал и Радио Ф 90,8 за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;
  8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за ПМУ ,Shoppster д.о.о., Београд - Shoppster;
  9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за ПМУ Euronews д.о.о., Београд - Euronews;
  10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за ПМУ TV Top Sound д.о.о., Београд - Top TV;

Записник са 392. ванредне седнице

Back to top