Навигација

394. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 394. ванредне седнице Савета одржане 30.03.2021. године

  1. Разматрање Финансијских извештаја, Напомена и Извештаја ревизора по завршном рачуну за 2020. годину Регулаторног тела за електронске медије и доношење одлуке;
  2. Разматрање Извештаја о реализацији Финансијског плана РЕМ за 2020. годину и доношење одлуке;
  3. Разматрање Извештаја о раду РЕМ-а за 2020. годину и доношење одлуке;
  4. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге за извршног дужника YU ECO д.о.о., Суботица – TV YU ECO и доношење одлуке;
  5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ПИ Канал д.о.о., Пирот – ТВ ПИ Канал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
  6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – ТМС Телевизија Телемарк-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
  7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд – ТВ Исток 1-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
  8. Разматрање захтева и доношење одлуке у поступку продужења дозволе ПМУ Студио д.о.о., Лесковац – ТВ Студио-кабал, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
  9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – Live Melody-кабал, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским медијима.

Записник са 394. ванредне седнице

Back to top