Навигација

406. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 406. ванредне седнице Савета одржане 01.11.2021. године

 1. Усвајање дневног реда;
 2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2022. годину;
 3. Разматрање Извештаја Финансијске службе о измени Плана јавних набавки и плана набавки на које се закон не примењује за 2021. годину и доношење одлуке;
 4. Разматрање захтева ПМУ Master Craft д.о.о., Кула – Радио Клик ФM 91,7 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 5. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Јасмина Вагић пр Агенција за аудио-визулене активности Paradise Films, Смедеревска Паланка - Паприка ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 6. Разматрање захтева ПМУ Инфо центар д.о.о., Тутин – Санџачка ТВ Мрежа, за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;
 7. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Kopernikus Cable Network д.o.o., Ниш – TV K::CN Jug, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 8. Разматрање захтева ПМУ RTV Holivud Nais д.о.о., Ниш – TV Nais за проверу података наведених у Привременом решењу Савета Регулаторног тела за електронске медије КН/8-1529/17/21-2 од 27.04.2021. године и доношење одлуке;
 9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за ПМУ RTV Holivud Nais д.о.о., Ниш - ТВ Nais;
 10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка - РТВ Бап;
 11. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера поводом приказивања огласне поруке компаније Рио Tинто и доношење одлуке;
 12. Разматрање Извештаја Правне службе поводом пријаве којом се указује на угрожавање општег интереса, а у вези са кршењем члана 47. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима од стране ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке;
 13. Разматрање Извештаја Правне службе поводом пријаве којом се указује на угрожавање општег интереса, а у вези са кршењем члана 47. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима од стране ЈМУ Радио-телевизије Србије и доношење одлуке;
 14. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ ПМУ са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) за септембар 2021. године и доношење одлуке.

Записник са 406. ванредне седнице

Back to top