Навигација

435. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред са 435. ванредне седнице одржане 07.09.2022. године

 1. Разматрање Извештаја Финансијске службе за расподелу средстава резерви по Финансијском плану за 2022. годину;
 2. Разматрање Извештаја Финансијске службе о Измени плана јавних набавки за 2022. годину у оквиру плана набавки на које се закон не примењује;
 3. Разматрање Извештаја Правне службе о исправци решења Савета Регулаторног тела за електронске медије, број РСР-1491/22 од 29.07.2022. године, којим се издају дозволе за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса за зону покривања подручје целе Републике и доношење одлуке;
 4. Информација у вези са променом власничке структуре ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва, Б92 д.о.о., Београд – ТВ Б92 и Play radiо д.о.о., Београд – Radio Play;
 5. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ M-31 д.о.о., Ужице - Први Радио 98,7 и доношење одлуке;
 6. Разматрање захтева ПМУ Милена Вучетић ПР Агенција за бежичне комуникације Пундосат, Ариље – Радио Рзавац 96,0 о враћању дозволе за пружање медијске услуге пре времена на које је издата, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 7. Разматрање захтева ПМУ Kolubara Press д.о.о., Лазаревац - K::CN K за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева, сходно одредби из члана 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 8. Разматрање захтева ПМУ HIFI д.о.о., Београд – HI FI за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева, сходно одредби из члана 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 9. Разматрање захтева Dobrila Vojnić PR proizvodnja televizijskog programa N plus produkcija, Смедерево - FIN radio за упис у Регистар медијских услуга, 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 10. Разматрање приговора Д.П. поднетог на Листу кандидата за два члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-Телевизија Војводина“ и доношење одлуке;
 11. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) јул 2022. године;
 12. Разматрање Извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Радио Телевизија Јасеница д.о.о., Смедеревска Паланка – ТВ Јасеница, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – Новосадска ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка тачка 8) Закона о електронским медијима;
 14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Браничево Медија Центар д.о.о., Петровац – РТВ Браничево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ РТВ Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТВ Шумадија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац – ТВ Лесковац-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д, Лесковац– ТВ Лесковац,  због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Santos – comerce d.o.o., Зрењанин – ТВ Сантос, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Santos – comerce d.o.o., Зрењанин – ТВ Сантос-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Пруга нова д.о.о., Лајковац – ТВ Пруга-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 21. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Телевизија В 5 д.о.о., Ваљево – В 5 кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима.

Записник са 435. ванредне седнице

Back to top