Навигација

238.редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 238. редовне седнице Савета одржане 07.10.2022. године:

1. Усвајање Записника са седница Савета Регулатора:
         - 237. редовне седнице одржане 27.06.2022. године;
         - 431. ванредне седнице одржане 07.07.2022. године;
         - 432. ванредне седнице одржане 25.07.2022. године;
         - 433. ванредне седнице одржане 29.07.2022. године;
         - 434. ванредне седнице одржане 08.08.2022. године;
         - 435. ванредне седнице одржане 07.09.2022. године;
         - 436. ванредне седнице одржане 09.09.2022. године;
         - 437. ванредне седнице одржане 15.09.2022. године;
         - 438. ванредне седнице одржане 22.09.2022. године;
         - 2. хитне седнице у 2022. години од 03.09.2022. године;
         - 439. ванредне седнице одржане 26.09.2022. године;
2. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Делта телевизија д.о.о., Нови Сад – ТВ Делта, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
3. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – ВТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – ТМС Телевизија Телемарк, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Клик-Комерц д.о.о., Горњи Милановац – TВ Инфо 24 плус-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ TV Super-Sat Communication d.o.o., Београд – TV Super Sat-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – Jeka Muzzik-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – Muzzik-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – W.W.Muzzik-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – Моба-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – R&R Muzzik-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Нишка телевизија д.о.о., Ниш – НТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је ПМУ Радио Телевизија Јасеница д.о.о., Смедеревска Паланка –ТВ Јасеница, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево – TV Mix-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 96 плус д.о.о., Београд - Радио 96 97,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Press-company d.о.о., Дољевац – Радио Копријан 94,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ GSM International d.о.о., Београд – Туризам + ТВ- кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Ваљево д.о.о., Београд - Радио Ваљево 95,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
21. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Мајданпек д.о.о., Зајечар – Т1-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Pi Canal d.о.о., Пирот – TV PI Kanal, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ М о.д., Врање – Tелевизија Фокус-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Рефреф д.о.о., Нови Пазар - Радио Рефреф 105,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
25. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Медвеђа д.о.о., Медвеђа – Радио Медвеђа 96,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
26. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – ТВ Бујановац-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
27. Доношење одлуке у поступка престанка важење дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Софтић д.о.о., Тутин – Радио РС 95,1, а на основу члана 99. Закона о електронским медијима;
28. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Jasmina Vagić pr Paradise Films, Смедеревска Паланка - Паприка ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 39 Закона о електронским медијима;
29. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата према ПМУ Виноградина д.о.о., Ваљево – Радио Кула 102,8, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
30. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Ритам д.о.о., Врањска Бања – ТВ Ритам пре истека времена на које је издата, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
31. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Ритам д.о.о., Врањска Бања – Радио Ритам пре истека времена на које је издата, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
32. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Београдска надбискупија, Београд – Радио Марија Ниш 102,7, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
33. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима ПМУ Круна д.о.о., Јежевица – Радио Гуча 87,7 у вези са уоченом повредом услова који су садржани у дозволи за пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге;
34. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима ПМУ Круна д.о.о., Јежевица– Радио Круна 89,6 у вези са уоченом повредом услова који су садржани у дозволи за пружање медијске услуге;
35. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Милена Вучетић пр Пундосат, Ариље – Радио Рзавац 96,0, пре времена на које је издата, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
36. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац – ТВ Канал 9-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
37. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ On line TV prodaja d.o.o., Београд – В1-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
38. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Alpe System d.o.o., Београд – Радио Флеш 96,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
39. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Tesla Production d.о.о., Београд – РТВ Тесла-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијимa;
40. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија К23 д.о.о., Суботица – ТВ К23-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
41. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Зона Плус д.о.о., Ниш – Зона Плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
42. Давање мишљења на Упитник за План за праћење и примену Препорука Уједињених нација;
43. Разматрање предлога Службе за надзор и анализу програма емитера о надзору програма пружалаца медијских услуга на Региону Града Београда од 01. октобра 2022. године и доношење одлуке;
44. Разматрање приговора на Листу кандидата за чланове Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - Телевизија Војводине" и доношење одлуке;
45. Разматрање Листе кандидата за именовање једног члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Србије“  и доношење одлуке;
46. Разматрање Листе кандидата за именовање два члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“ и доношење одлуке;
47. Разматрање захтева Megaton Production d.o.o., Београд – Мега ТВ о престанку важења дозволе пре истека времена на које је издата, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
48. Разматрање предлога о закључењу Анекса IV Колективног уговора код послодавца Регулаторног тела за електронске медије са репрезентативним Синдикатом „Независност“ – Регулаторног тела за електронске медије и доношење одлуке;
49. Разматрање предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака Републичке радиодифузне агенције и доношење одлуке;
50. Разно.

Записник са 238. редовне седнице

Back to top