Навигација

239. редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 239. редовне седнице Савета одржане 06.12.2022. године:

1.    Усвајање Записника са седница Савета Регулатора:

  •  238. редовне седнице одржане 07.10.2022. године;
  • 440. ванредне седнице одржане 12.10.2022. године;
  • 441. ванредне седнице одржане 31.10.2022. године;
  • 442. ванредне седнице одржане 07.11.2022. године;
  • 443. ванредне седнице одржане 17.11.2022. године
  • 444. ванредне седнице одржане 29.11.2022. године.

2.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – ТМС Телевизија Телемарк, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
3.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Делта телевизија д.о.о., Нови Сад – ТВ Делта, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
4.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Нишка телевизија д.о.о., Ниш – НТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
5.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ On line TV prodaja d.o.o., Београд – В1-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
6.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – Jeka Muzzik-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
7.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – Моба-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
8.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – Muzzik-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
9.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – R&R Muzzik-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
10.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – W.W.MUZIK-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
11.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
12.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац – ТВ Канал 9-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
13.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево – TV Mix-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
14.    Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима у вези са програмским садржајем емитованим дана 11.03.2022. године и 14.03.2022. године у програму ПМУ Радио Телевизија Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – ТВ Нови Пазар;
15.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Београдска надбискупија, Београд - Радио Марија Ниш 102,7, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
16.    Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима ПМУ Круна д.о.о., Јежевица – Радио Гуча 87,7 у вези са уоченом повредом услова који су садржани у дозволи за пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге;
17.    Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима ПМУ Круна д.о.о., Јежевица – Радио Круна 89,6 у вези са уоченом повредом услова који су садржани у дозволи за пружање медијске услуге;
18.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата према ПМУ Виноградина д.о.о., Ваљево – Радио Кула 102,8, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
19.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата према ПМУ Радио Љубовија д.о.о., Љубовија – Радио Љубовија 100,4, сходно члану 99. Закона о електронским медијима)
20.    Разматрање захтева ПМУ Jablanović CO д.о.о., Плажане – ТВ Ресава о враћању дозволе бр. К10-2 од 28.09.2011. године за пружање медијске услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
21.    Информација о достави Одлуке Управног одбора Јавне медијске установе Радио-Телевизије Србије о висини накнаде за рад Програмског савета;
22.    Разматрање захтева Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 1 за издавање дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 05-2025/22
23.    Разматрање захтева Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 2 за издавању дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
24.    Разматрање захтева Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 3 о издавању дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
25.    Разматрање захтева Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 4 за издавању дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
26.    Разно.

Записник са 239. редовне седнице

Back to top