Навигација

240. редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред за 240. редовну седницу одржане 26.12.2022. године:

 1. Усвајање Записника са седница Савета Регулатора:
  • 239. редовне седнице одржане 06.12.2022. године;
  • 3. хитне седнице одржане 08.12.2022. године;
  • 4. хитне седнице одржане 22.12.2022. године;
 2. Доношење одлуке о издавању дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зону расподеле (allotmen) Авала, а по расписаном Јавном конкурсу за издавање дозволa за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зону расподеле (allotment) Авала, објављеног у „Сл. гласник РС“, број 90/2022;
 3. Доношење одлуке о издавању дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона – Град Београд, а по расписаном Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона – Град Београд, објављеног у „Сл. гласник РС“, број 90/22.
 4. Разматрање Извештаја Финансијске службе о расподелу средстава резерви  по Финансијском плану за 2022. годину и доношење одлуке;
 5. Разматрање извештаја Финансијске службе о измени Плана јавних набавки за 2022. годину и доношења одлуке;
 6. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези емисије „Попадија“ емитовање у програму ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – ТВ Прва и доношење одлуке;
 7. Разматрање пријаве ПМУ May Media д.о.о., Алексинац – RTV Bosphorus и Radio Bosphorus 97,6 о промени власничке структуре, сходно члану 105. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 8. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Радио телевизија Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта;
 9. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Радио Рубин д.о.о., Крушевац – Рубин радио 92,2 и доношење одлуке;
 10. Доношење одлуке по захтеву ПМУ Добрила Војнић ПР производња телевизијског програма Н плус продукција Смедерево – FIN Radio за брисање из Регистра медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
 11. Разматрање захтева подносиоца РТВ М д.о.о., Књажевац – ТВ М за упис у Регистар медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 12. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Јелена Спирић ПР Видео продукција Данкос плус, Косовска Митровица – Телевизија Данкос плус;
 13. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд – Insta TV;
 14. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ NS Vid Media д.о.о., Нови Сад – Радио Сомбор 97,5;
 15. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде  ПМУ Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 1;
 16. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде  ПМУ Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 2;
 17. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде  ПМУ Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 3;
 18. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде  ПМУ Centro-scena д.о.о., Београд – Euro Cinema 4;
 19. Разматрање извештаја Правне службе о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге ПМУ Megvajer d.o.o., Subotica – Lova Lova, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 20. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу извршне исправе против Данило Савић ПР, производно-трговинска услужна радња Октагон, Крушевац;
 21. Информација о достављању Плана пословања за 2022. годину са четвртом изменом, Плана пословања за 2022. годину са петом изменом, Записника са треће и четврте седнице УО РТВ у 2022, Плана пословања за 2022. годину са шестом изменом, Финансијског извештаја РТВ за период јануар-јун 2022 и Записника са ванседничног изјашњавања УО РТВ у 2022. години;
 22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе дозволе ПМУ РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље - ТВ 027-кабл пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе дозволе ПМУ Радио телевизија Цариброд д.о.о., Димитровград– ТВ Цариброд-кабл пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе дозволе ПМУ Софтић д.о.о., Тутун – Радио РС, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 25. Доношење одлуке у поступку Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе дозволе ПМУ On line TV prodaja d.o.o., Београд –Б 1-кабл, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 26. Разматрање Извештаја са Завршне конференције о слободи изражавања и слободи медија у Југоисточној Европи 20. октобра 2022. године Будва, Црна Гора;
 27. Извештај са 18. пленарног састанак Европскe регулаторнe групe за аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА)
 28. Разно.

Записник са 240. редовне седнице

Back to top