Навигација

446. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 446. ванредне седнице одржане 19.01.2023. године

  1. Разматрање предлога о закључењу Анекса VI Колективног уговора код послодавца Регулаторног тела за електронске медије са репрезентативним Синдикатом „Независност'' – Регулаторног тела за електронске медије због измене члана 29. став 3. и доношење одлуке;
  2. Разматрање предлога Плана набавки Регулаторног тела за електронске медије за 2023. године и доношење одлуке;
  3. Давање мишљења на Нацрт одговора Републике Србије на Упитник Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе (ЕЦРИ) у оквиру VI циклуса мониторинга.

Записник 446. ванередне седнице

Back to top