Навигација

447. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 447. ванредне седнице одржане 27.01.2023. године

 1. Разматрање и доношење одлуке о подношењу пријаве потраживања у стечајном поступку отвореном против ПМУ Еминент д.о.о., Љубовија – ТВ Љубовија;
 2. Давање мишљења на Нацрт извештаја Републике Србије за четврти циклус Универзалног периодичног прегледа (УПР) и Анексе уз Предлог закључка са образложењем;
 3. Разматрање захтева ПМУ Fortus Media d.o.o. Beograd – Дечија ТВ о враћању дозволе бр. К408-3 за пружање медијске услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 4. Разматрање Извештаја Правне службе о престанку важења дозволе бр. К498 ПМУ Оригинал филма д.о.о., Београд – Flashback TV, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 5. Разматрање Извештаја Правне службе о престанку важења дозволе бр. К497 ПМУ Оригинал филма д.о.о., Београд – ZZ TV, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 6. Разматрање Извештаја Правне службе о престанку важења дозволе бр. К200 ПМУ Tiszapartfest d.o.o., Kanjiža – Info TV Tiszapart, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 7. Разматрање Извештаја Правне службе о престанку важења дозволе бр. К471 ПМУ Александар Николић пр производња и емитовање телевизијског програма Радио телевизија 017, Врање – Телевизија 017, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 8. Разматрање Извештаја Правне службе о промени власничке структуре ПМУ Радио Екстра МЛ д.о.о., Смедерево – Extra FM radio 107,5 и доношење одлуке; 05-2117/22-
 9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Градска М телевизија д.о.о., Сремска Митровица – Градска М телевизија;
 10. Разматрање захтева ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о., Бор – ТВ Бор за умањење накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
 11. Извештај са конференције C2C (Content to Consumer) одржане у Београду, 13-14. децембра 2022. године;
 12. Разматрање захтева ПМУ Радио Рубин д.о.о., Крушевац – Рубин радио 92,2 за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке.

Записник 447. ванредне седнице

Back to top