Навигација

449. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 449. ванредне седнице одржане 28.02.2023. године

  1. Разматрање извештаја Финансијске службе о расподели средстава резерви по Финансијском плану Регулаторног тела за електронске медије за 2023. годину и доношење одлуке;
  2. Разматрање извештаја Финансијске службе о измени Плана јавних Регулаторног тела за електронске медије за 2023. годину – ПРВА ИЗМЕНА и доношење одлуке;
  3. Разматрање извештаја Финансијске службе о дугорочном резервисању на име инвестиционог одржавања по завршном рачуну за 2022. годину Регулаторног тела за електронске медије у закупљеном пословном простору сагласно члану 23. став 4. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама у Регулаторном телу за електронске медије и доношење одлуке; 
  4. Разматрање молбе ПМУ Pink Media Group d.o.o., Београд – ТВ Пинк и Радио Пинк 91,3 о одобрењу начина плаћања накнаде за пружање медијске услуге за 2023. годину и доношење одлуке;
  5. Разматрање молбе ПМУ Pink Media Group d.o.o., Београд o одобрењу начина плаћања накнаде за пружање медијске услуге за 60 кабловских дозвола (59 ТВ и 1 Радио) за 2023. годину и доношење одлуке;
  6. Разматрање пријаве ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд - Flashback, ZZ TV, R&R Muzzik, Moba, Muzzik, Pop Star, Jeka Muzzik и W.W.Muzzik о промени власничке структуре, сходно члану 105. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  7. Разматрање захтева Радио Каролина д.о.о., Београд – Радио Каролина за издавању дозволе за пружање медијске услуге радија, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  8. Разматрање извештаја Правне службе о подношењу предлога за извршење на основу извршне исправе против Радио телевизија Сокобања а.д., Ниш и доношење одлуке;
  9. Разматрање захтева подносиоца Ненад Кудић ПР веб портали Media Art Group Ваљево за упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  10. Разматрање Извештаја са завршеног пројекта ,,Слобода изражавања и слобода медија у Југоисточној Европи (JUFREX2)” и доношење одлуке.

Записник са 449. ванредне седнице

Back to top