Навигација

450. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 450. ванредне седнице одржане 02.03.2023. године

 1. Разматрање молбе ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о., Бор – ТВ Бор за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге за и доношење одлуке;    
 2. Разматрање молбе ПМУ GMC trade д.о.о., Лазаревac – ТВ Гем за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге за и доношење одлуке;
 3. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Слободна телевизија д.о.о., Краљево – КА ТВ-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 4. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Euro Alfa eksport-import д.о.о., Суботица – Naxi City Radio 88,3, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 5. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 96 плус д.о.о., Београд – Радио 96, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 6. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Бус д.о.о., Ковин – Радио Бус 89,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 7. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Сурдуличка РТВ д.о.о., Сурдулица – Radio Gold, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 8. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Press company д.о.о., Дољевац – Радио Копријан 94,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 9. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Mega д.о.о., Инђија – Radio Mega In, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 10. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Сокобања а.д., Ниш – Радио Сокобања, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 11. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – Радио Шумадија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 12. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Ваљево д.о.о., Београд – Радио Ваљево 95,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 
 13. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – РТВ Нови Пазар-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 14. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТВ Шумадија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 15. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Слободна телевизија д.о.о., Краљево – Слободна телевизија-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 16. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Сремска телевизија д.о.о., Шид – Сремска ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 
 17. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Мајданпек д.о.о., Зајечар – Т1, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 18. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 19. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Смедерево д.о.о., Смедерево – Телевизија СД, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 20. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Tелевизија Телемарк д.о.о., Чачак –ТМС Телевизија Телемарк-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 21. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о.. Бачка Паланка – ТВ Бап, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 22. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Belle Amie д.о.о., Ниш – TV Belle Amie, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 23. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – ТВ Бујановац-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 24. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Галаксија 32 д.о.о., Чачак – ТВ Галаксија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 25. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Голија д.о.о., Ивањица – ТВ Голија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 26. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Tелевизија К23 д.о.о., Суботица –ТВ К23-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 27. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Канал 9 д.о.о., Нови Сад – ТВ К9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 28. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Куршум д.о.о., Куршумлија – ТВ Куршумлија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 29. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Лесковац д.о.о., Лесковац – ТВ Лесковац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 30. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Лесковац д.о.о., Лесковац – ТВ Лесковац-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 31. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 32. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 33. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 34. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Мостнет РТВ д.о.о., Прокупље – Мостнет ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 35. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – РТВ Нови Пазар, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 36. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Нишка телевизија д.о.о., Ниш – ТВ НТВ-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 37. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима.
 38. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Santos-comerce d.o.o., Зрењанин – ТВ Сантос, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 39. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац – ТВ Сунце, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 40. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ TV Super-Sat Communication д.о.о., Београд – TV Super Sat-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 41. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – ТВ Шумадија-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 42. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Мото боем транс д.о.о., Неготин – ТВ Транс, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 43. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија В5 д.о.о., Ваљево – В5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 44. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија В5 д.о.о., Ваљево – В5-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке.

Записник са 450. ванредне седнице

Back to top