Навигација

451. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 451. ванредне седнице одржане 28.03.2023. године

  1. Разматрање завршног рачуна Регулаторног тела за електронске медије за 2022. годину и Извештаја екстерног ревизора за завршни рачун за 2022. годину и доношење одлуке;
  2. Разматрање Извештаја о реализацији Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2022. годину и доношење одлуке;
  3. Разматрање Извештаја о раду Регулаторног тела за електронске медије за 2022. годину и доношење одлуке;
  4. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге ПМУ Santos-comerce d.o.o., Зрењанин – ТВ Сантос и доношење одлуке;
  5. Разматрање извештаја Финансијске службе о о подношењу предлога за извршење на основу извршне исправе против Софтић доо, Тутин – Радио РС 95,1 и доношење одлуке;
  6. Разматрање дописа Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге у вези са издавањем привремене дозволе за коришћење радио-фреквенције 95,8. и доношење одлуке; 
  7. Именовање координатора и чланова УО на пројекту ,,Заштита слободе изражавања и слободе медија у Србији (PROFREX);”
  8. Информација о номинацији за члана ЕПРА Извршног одбора.

Записник са 451. ванредне седнице

Back to top