Навигација

453. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни реда 453. ванредне седнице одржане 21.04.2023. године

  1. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Радио С д.о.о., Београд доношење одлуке;
  2. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Index д.о.о., Београд и доношење одлуке;
  3. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Пингвин д.о.о., Београд  и доношење одлуке;
  4. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Spirit Sound MFM д.о.о., Београд и доношење одлуке;
  5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе ПМУ РТВ Шумадија д.о.о., Аранђеловац  – Радио Шумадија, пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
  6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе ПМУ РТВ Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТВ Шумадија, пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
  7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе ПМУ РТВ Шумадија д.о.о., Аранђеловац – TВ Шумадија-кабл, пре истека времена на које је издата сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.

Записник са 453. ванредне седнице

Back to top