Навигација

454. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 454. ванредне седнице одржане 27.04.2023. године

  1. Разматрање пријава поднетих на Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зону расподеле (allotment) Авала;
  2. Утврђивање Листе подносилаца пријава на на Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зону расподеле (allotment) Авала објављеног у „Сл. гласник РС“, број 6/2023 чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року;
  3. Разматрање пријава поднетих на Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса за зону покривања – Град Београд (Бгр 9) и доношење одлуке; 
  4. Утврђивање Листе подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона – Град Београд, објављеног у „Сл. гласник РС“, број 90/2022;
  5. Разматрање списка свих подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса за зону покривања: 
  6. Утврђивање Листе подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса за локална подручја, објављеног у „Сл. гласник РС“, број 90/2022;
  7. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
  8. Разматрање пријаве ПМУ Toxic Television Network d.o.o. Beograd-Zemun за промену власничке структуре, сходно члану 105. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  9. Разматрање захтева ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – ВТВ о враћању дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена на које је издата сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 
  10. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ПМУ Поморавски гласник д.о.о. Ниш - РТВ Поморавље, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке.

Записник са 454. ванредне седнице

Back to top