Навигација

476. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 476. ванредне седнице одржане 26.02.2024. године

 1. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању (септембар 2023. године) код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике Србије и код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) и доношење одлуке;
 2. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању (октобар 2023. године) код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике Србије и код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) и доношење одлуке;
 3. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању (новембар 2023. године) код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике Србије и код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) и доношење одлуке;
 4. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са преносом скупа изборне листе Александар Вучић – Србија не сме да стане, емитованог дана 5, 9, 12, 24. и 29. новембра и 2. децембра 2023. године у програму ПМУ Канал 9 д.о.о., Нови Сад – ТВ К9 и доношење одлуке;
 5. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са преносом скупа изборне листе Александар Вучић – Србија не сме да стане, емитованог дана 5, 9, 12, 24. и 29. новембар и 2. децембар 2023. године у програму ПМУ Коперникус радио телевизија Јагодина д.о.о, Јагодина – KCN TV Jagodina и доношење одлуке;
 6. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са преносом скупа изборне листе Александар Вучић – Србија не сме да стане, емитованог дана 5, 9, 12, 24. и 29. новембар и 2. децембар 2023. године у програму ПМУ Новосадска ТВ д.о.о, Нови Сад - Новосадска ТВ и доношење одлуке;
 7. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са преносом скупа изборне листе Александар Вучић – Србија не сме да стане, емитованог дана 5, 9, 12, 24. и 29. новембар и 2. децембар 2023. године у програму ПМУ Студио Б д.о.о, Београд – ТВ Студио Б и доношење одлуке;
 8. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са преносом скупа изборне листе Александар Вучић – Србија не сме да стане, емитованог дана 5, 9, 12, 24. и 29. новембар и 2. децембар 2023. године у програму ПМУ TВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост и доношење одлуке;
 9. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са преносом скупа изборне листе Александар Вучић – Србија не сме да стане, емитованог дана 5, 9, 12, 24. и 29. новембар и 2. децембар 2023. године у програму ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о, Панчево - ТВ Панчево и доношење одлуке;
 10. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са преносом скупа изборне листе Александар Вучић – Србија не сме да стане, емитованог дана 5, 9, 12, 24. и 29. новембар и 2. децембар 2023. године у програму ПМУ Santos-comerce д.о.о., Зрењанин – ТВ Сантос и доношење одлуке;
 11. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са преносом скупа изборне листе Александар Вучић – Србија не сме да стане, емитованог дана 5, 9, 12, 24. и 29. новембар и 2. децембар 2023. године у програму ПМУ Телевизија Сомбор д.о.о., Сомбор – ТВ Сомбор и доношење одлуке;
 12. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са преносом скупа изборне листе Александар Вучић – Србија не сме да стане, емитованог дана 5, 9, 12, 24. и 29. новембар и 2. децембар 2023. године у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - Vesti и доношење одлуке;
 13. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са преносом скупа изборне листе Александар Вучић – Србија не сме да стане, емитованог дана 5, 9, 12, 24. и 29. новембар и 2. децембар 2023. године у програму ПМУ Televizijа V5 д.о.о, Ваљево - V5 и доношење одлуке; 
 14. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са преносом скупа изборне листе Александар Вучић – Србија не сме да стане, емитованог дана 5, 9, 12, 24. и 29. новембар и 2. децембар 2023. године у програму ПМУ VTV д.о.о, Суботица – ТВ Суботица и доношење одлуке;
 15. Разматрање и доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка – ТВ Бап, пре истека времена на које је издата сходно члану 100. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 16. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге ПМУ Студио Б д.о.о., Београд – ТВ Студио Б и доношење одлуке; 
 17. Разматрање захтева ПМУ TV Connect Media NB д.о.о. Нови Пазар - Connect TV за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у складу са чланом 99. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 18. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге подносиоца TV Connect Media NB д.о.о. Нови Пазар, сходно члану 93. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 19. Разматрање захтева ПМУ Удружење Доловачки дар – Радио Џубокс 102,7 за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у складу са чланом 99. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 20. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења о висини годишње накнаде број 1978/2023/1 од 08.12.2023. године којим ПМУ Top TV Sound д.о.о., Београд -Топ ТВ утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизијског емитовања;

Записник са 476. ванредне седнице

Back to top