Навигација

477. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 477. ванредне седнице одржане 08.03.2024. године

 1. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Информативно пропагандни центар Кула д.о.о., Кула – ТВ Кула, у складу са чланом 99. Закона о електронским медијима;
 2. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ВТВ д.о.о., Суботица – ТВ Нови Бечеј, у складу са чланом 99. Закона о електронским медијима;
 3. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Врањска плус д.о.о., Врање – Врањска плус, у складу са чланом 99. Закона о електронским медијима; 
 4. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ВТВ д.о.о., Суботица – ТВ Бачка, у складу са чланом 99. Закона о електронским медијима;
 5. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ТВ 5 д.о.о., Ужице – Телевизија 5 Ужице, у складу са чланом 99. Закона о електронским медијима; 
 6. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Центар за информисање ТВ Инфо Пулс Врање - Ultra Puls TV, у складу са чланом 99. Закона о електронским медијима;
 7. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену идентификационог знака ПМУ Context д.о.о., Гроцка, Београд - Радио Пулс Гроцка 88,7 и 103,4;
 8. Разматрање захтева ПМУ Бус д.о.о., Ковин - Радио Бус 89,5 да Регулатор упути захтев за поновно издавање појединачне дозволе Рател-а и доношење одлуке; 
 9. Разматрање захтева за давање сагласности на промену скраћеног идентификационог знака и програмског концепта ПМУ Index d.o.o. Београд - Радио С2 у нови идентификациони знак Радио С3 и доношење одлуке; 
 10. Разматрање захтева за давање сагласности на промену скраћеног идентификационог знака и програмског концепта ВТВ д.о.о., Суботица ПМУ Пингвин д.о.о., Београд - Радио С3 90,9 у Радио С2 90,9 и доношење одлуке;
 11. Разматрање и доношење одлуке у вези са расподелом резерви за непредвиђене издатке – процена ризика у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;
 12. Разматрање и  доношење одлуке о измени плана набавки на које се закон не примењује за 2024.годину.

Записник са 477. ванредне седнице

Back to top