Навигација

480. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 480. ванредне седнице одржане 05.04.2024.  године

 1. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга;
 2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга;
 3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о начину извршавања обавеза пружалаца медијских услуга током изборне кампање;
 4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о доступности програмских садржаја особама оштећеног слуха односно вида;
 5. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о обавезним мерама пружалаца услуга платформи за размену видео садржаја;
 6. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о начину формирања листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане и остваривања права на приступ догађајима од великог интереса за јавност;
 7. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о спровођењу наградних такмичења у области пружања медијских услуга;
 8. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта упутства о начину примене одредаба Закона о електронским медијима којима се уређује сопствена продукција;
 9. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијских услуга и поступању по пријави промене власничке структуре;
 10. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о обавезама и критеријумима учешћа европских аудио-визуелних дела и удела српских музичких дела у програмима пружалаца медијских услуга;
 11. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о висини, измени висине и начину обрачуна накнаде за пружање медијских услуга;
 12. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица;
 13. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о условима и критеријумима за издавање дозволе за пружање медијске услуге;
 14. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о условима и критеријуму за издавање одобрења за пружање медијске услуге на захтев;
 15. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Нацрта правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање услуга из надлежности Регулаторног тела за електронске медије.

Записник са 480. ванредне седнице

Back to top