Навигација

247.редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред 247. редовне седнице одржане 07.06.2024. године

 1. Усвајање записника са седница Савета Регулаторног тела за електронске медије:
 2. Информација Савету о одлуци луксембуршког регулатора АЛИА на садржај медијске услуге Н1;
 3. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против Прва телевизија д.о.о., Београд - Прва ТВ у вези са емисијом „Вести“;
 4. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ – Прва телевизија д.о.о., Београд - Прва ТВ у емисији „Вести“,, од 18:00 до 18:45; дана 21.11.2023; 23.11.2023.; 28.11.2023., 30.11.2023; 02.12.2023.; 03.12.2023.; 04.12.2023.; 05.12.2023.; 06.12.2023. и 07.12.2023. године.
 5. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ Б92 д.о.о., Београд - Б92 ТВ у вези са емисијом „Вести“;
 6. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ Студио Б д.о.о., Београд - ТВ Студио Б;
 7. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ Студио Б д.о.о., Београд - ТВ Студио Б;
 8. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ –Happy TV ТВ д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV у емисији „Тајкунске руковети“, 13.12.2023, од 18:00:25 до 18:35:46;
 9. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против Happy TV ТВ д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV у емисији „Добро јутро, Србијо“, 20.10.2023. године и 30.10.2023. године од 08:00-10:00 и наступа Војислава Шешеља, у вези са промоцијом његових књига на Сајму књига, који се односе на питање идентитета грађана Црне Горе;
 10. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против Happy TV ТВ д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV у вези са емисијом „Специјално из Париза“;
 11. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против Happy TV ТВ д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV у вези са емисијом „Телемастер“;
 12. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк у вези са емисијом „Национални дневник“;
 13. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк у вези са емисијом „Национални дневник“;
 14. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк у вези са емисијом „Национални дневник“;
 15. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера према ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк у вези са емисијом ,,Ново јутро“ емитоване дана 01.12.2023. године у периоду од 5:30 до 11:00;
 16. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк у вези са емисијом „Национални дневник“ емитованом 02.11.2023. године;
 17. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк у вези са емисијом „Национални дневник“ емитованом 02.11.2023. године; 
 18. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк у емисији „Национални дневник“ 12.12.2023, од 18:30 до 19:30 и Укључење у митинг листе „Србија не сме да стане“, те документарни филм „Тајкунске руковети“;
 19. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк у емисији „Национални дневник“, 11.12.2023, од 19:00 до 19:30 и Прилог о активностима Александра Шапића (Пуштање у функцију информативне табле на аутобуској станици); 
 20. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк у емисији „Ново викенд јутро“ 08.12.2023. године, од 09:05 до 10:05; 
 21. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк у емисији Национални дневник, 15.06.2023. године, читав дан;
 22. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк у емисији Задруга 5., 26.05.2022. године;
 23. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево у вези са емисијом „Брзе вести“;
 24. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера против ПМУ РТВ Нови Пазар д.о.о, Нови Пазар - РТВ Нови Пазар;
 25. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу у вези са преносом скупова изборне листе „Александар Вучић – Србија не сме да стане“, у програму ПМУ Ремонт д.о.о., Ваљево - ВА Плус и доношење одлуке;
 26. Доношење одлуке о избору једног члана Управног одбора Јавне медијске установе Радио - телевизија Србије;
 27. Доношење одлуке о избору једног члана Упраног одбора Јавне медијске установе Радио - телевизија Војводине; 
 28. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању (април 2024. године) код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике Србије и код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) и доношење одлуке; 
 29. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену идентификационог знака ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - Главна ТВ;
 30. Разматрање и доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Еминент  д.о.о., Љубовија-у стечају - Радио Соко 97,4, сходно члану 100 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 31. Разматрање и доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Телевизија Кикинда д.о.о., Кикинда - ТВ Кикинда, сходно члану 100. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 32. Разматрање захтева ПМУ Радио Ехтра МЛ д.о.о., Смедерево - Extra FM radio 107,5, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 99. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 33. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Nostalgie-plus Koncept д.о.о. Београд и доношење одлуке;
 34. Разматрање и доношење одлуке о престанку важења дозволе за пружање медисјке услуге пре истека времена на који је издата ПМУ Радио С д.о.о., Београд - Радио С ТВ, сходно члану 100. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 35. Разматрање и доношење одлуке о промени власничке структуре ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о. Панчево;
 36. Разматрање и доношење одлуке о измени Решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр.1300/2023/8 од 13.05.2024. године, којим је ПМУ Сремска Телевизија д.о.о., Шид - Сремска ТВ, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизије;
 37. Разматрање и доношење одлуке о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге пре истека времана на које је издата ПМУ Александар Николић пр производњу и емитовање телевизијског програма Радио Телевизија 017 Врање - Телевизија 017, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима; 
 38. Разматрање и доношење одлуке о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена на који је издата Јелена Спирић ПР Видео продукција Данкос плус Косовска Митровица – Телевизија Данкос плус, сходно члану 89. став 1. тачка 1 Закона о електронским медијима;
 39. Разматрање и доношење одлуке о измени Решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр.1194/2023/8 од 13.05.2024. године, којим је ПМУ Palma Export Import д.о.о., Јагодин - ТВ Палма Плус, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизије;
 40. Разматрање и доношење одлуке о измени Решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр.1243/2023/8 од 13.05.2024. године, којим је ПМУ Телевизија Пирот д.о.о., Пирот - ТВ Пирот, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизије
 41. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена на који је издата ПМУ Студио д.о.о., Лесковац - ТВ Студио, сходно члану 100. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;
 42. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд, Б92 д.о.о., Београд и Play radio д.о.о., Београд и доношење одлуке;
 43. Информација о достављању Записника са пете редовне седнице УО РТВ у 2022. години, прве и друге редовне седнице у 2023. години, Записника са ванседничног изјашњавања од 07.02, 27.02, 08.03. и 11.05.2023. године; Годишњег извештаја о раду и пословању РТВ за 2022. годину и Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја РТВ за 2022. годину; Плана пословања РТВ за 2023. годину са првом изменом и Записника са Треће редовне седнице УО РТВ у 2023. години, Записника са ванседничног изјашњавања од 17.05, 21.06, 27.06. и 28.06.2023. године и Извештаја о раду УО РТВ за 2022. годину 
 44. Разматрање и доношење одлуке о измени Решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. РСР-2/22-7 од 17.11.2022. године, којим је ПМУ Index д.о.о. Београд - Радио С2 утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге радија;
 45. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде коју је дужан да плаћа ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о., Бор - ТВ Бор;
 46. Разматрање и доношење одлуке о измени Решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 657/2023/2 од 13.04.2023. године, којим је ПМУ Пингвин д.о.о., Београд - Радио С3 90.9 утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге радија; 
 47. Разматрање захтева ПМУ Саша Миљојковић пр производња и дистрибуција телевизијског програма КТВ Студио Рача - ТВ Рача о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена на које је издата сходно одредби члана 100. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 48. Разматрање захтева ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд о престанку важења дозволa за пружање медијске услуге пре истека времена на које су издате сходно одредби члана 100. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 49. Разматрање и доношење одлуке о почетку примене обрачуна законске затезне камате ПМУ у случају неплаћања доспеле накнаде за пружање медијске услуге до петог у месецу за текући месец, у складу са законом којим се уређује затезна камата;
 50. Разматрање и доношење одлуке о расподели резерви за непредвиђене издатке за потребе техничке припреме испуњења обавеза обрачуна затезне камате;
 51. Разматрање и доношење одлуке о измени плана набавки.

Записник са 247. редовне седнице

Back to top