Навигација

Саопштење од 04. новембра 2009. године

Поводом навода у медијима да ће Телевизија Палма започети са емитовањем програма обавештавамо јавност да је Савет РРА, на седници одржаној дана 29.10.2009. године, поступио по пресуди Врховног суда Србије и донео нову одлуку којом се предузећу „Palma Ltd" д.о.о. Београд забрањује да емитује програм на подручју града Београда.

На истој седници Савет РРА је одбио захтев предузећа „Palma Ltd" д.о.о. Београд за издавање дозволе за емитовање програма за подручје града Београда на каналу 34/8.

Супротно тврдњама представника „Palma Ltd" д.о.о. Београд, Врховни суд Србије није никада наложио Агенцији да ТВ Палми изда дозволу за емитовање ТВ програма за подручје града Београда на каналу 34/8, већ само да одлучи о његовом захтеву од 27.07.2006. године, без повреда правила поступка које су првобитно биле учињене. Управо је то Савет Агенције и учинио на седници од 29.10.2009. године.

У Београду,
дана 4. новембра 2009. године


Републичка радиодифузна агенција
заменик председника Савета

Горан Караџић

Back to top