Навигација

Обавештење емитерима о промени власничке структуре

Савет Републичке радиодифузне агенције на седници одржаној 28. децембра 2009. године, донео је одлуку да се путем званичног сајта Агенције још једном обавесте емитери да су дужни да писаним путем доставе Агенцији, сваку промену власничке структуре, као и промену осталих података који се налазе у Дозволи за емитовање радио и/или телевизијског програма.

 

Одредбама члана 103 Закона о радиодифузији, предвиђено је  да су емитери у обавези да у писаној форми сваку промену власничке структуре пријаве Агенцији, а уколико то не учине, Агенција ће према њима предузети све Законом предвиђене мере (поднети захтев за покретање прекршајног поступка надлежним судовима за прекршаје и покренути поступак изрицања мера предвиђених Законом о радиодифузији.

 

Чланом 113 став 1 тачка 15 Закона, предвиђена је казна за правно лице у износу од 300.000,00 до 1.000.000,00 динара, односно од 20.000,00 до 50.000,00 динара за одговорно лице у правном лицу, уколико емитер не пријави промену власничке структуре у складу са одредбом члана 103 Закона.

 

У Београду, 28. децембра 2009. године           

Републичка радиодифузна агенција

председник Савета

епископ јегарски др Порфирије (Перић)

Back to top