Навигација

Саопштење поводом уплате суфицита

Савет Републичке радиодифузне агенције, разматрајући финансијски и ревизорски извештај за 2013. годину, утврдио је да су укупни приходи Агенције већи од остварених расхода за 27 милиона и 230 хиљада динара, што представља суфицит у пословању. То је остварено рационалним пословањем и уштедама у протеклој години.
У складу са одредбама Закона о радиодифузији, целокупан износ суфицита који је већи од планираног за више од 5 милиона динара, уплаћен је у буџет Републике Србије и намењен је за унапређење и развој културе, здравства, просвете и социјалне заштите.

 

Савет РРА

Back to top