Навигација

Обавештење о ступању на снагу три правилника, 21. марта 2015. године

Дана 21. марта 2015. године ступају на снагу:

Даном ступања на снагу ових правилника престају да важе:

1) Правилник о поступку и условима изрицања мера и одузимању дозволе емитерима од 3. априла 2007. године;

2) одредбе одељка 3, одељка 4. тачке 1), 2) и 4) и одељка 8. Опште обавезујућег упутства о понашању емитера (Кодекс понашања емитера) - („Службени гласник РС“, бр. 63/07, 60/14);

3) Опште обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са емитовањем програмских садржаја који могу да нашкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника („Службени гласник РС“, број 18/12)

4) Обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са „ријалити програмима“ („Службени гласник РС“, број 17/11).

 У складу са Правилником о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, пружаоци медијских услуга дужни су да за означавање програма који је неподесан за малолетнике користе симболе предвиђене Правилником.

 Ознаке за обележавање садржаја можете преузети овде (у .zip формату).

Back to top