Навигација

Савет Регулаторног тела за електронске медије донео је Препоруку о начину емитовања саопштења од јавног интереса и позива на добротворне акције

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној дана 15. априла 2015. године, донео је Препоруку о начину емитовања саопштења од јавног интереса и позива на добротворне акције, којом се ближе одређује на који начин би пружаоци медијских услуга требало да емитују саопштења од јавног интереса и позиве на добротвoрне акције, ради успостављања јединствене дозвољене праксе и унапређења пружања медијских услуга телевизијског емитовања и медијских услуга радија.

Back to top