Навигација

Савет Регулаторног тела за електронске медије усвојио је коначне текстове шест Предлога правилника

Након спроведене Јавне расправе, Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној дана 15. априла 2015. године, усвојио је коначне текстове следећих Предлога правилника:

Наведени предлози правилника са образложењем достављени су Министарству културе и информисања ради прибављања мишљења о њиховој уставности и законитости, сходно члану 22. став 3. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“ бр. 83/14).

Back to top