Навигација

Донете одлуке о праву на приступ мултиплексима за све зоне расподеле (алотменте)

Савет Регулаторног тела за електронске медије донео је одлуке о праву на приступ првом и другом мултипплексу у мрежи за мултиплексирање и дистрибуцију дигиталног телевизијског сигнала, коју је успоставило Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“. Право на приступ мултиплексима имају пружаоци медијских услуга који имају дозволе за емитовање програма на подручју Републике Србије

Јавни сервиси право на приступ првом мултиплексу имају на основу закона.

Back to top