Навигација

Обавештење радијским и телевизијским пружаоцима медијских услуга поводом проглашења Дана жалости на територији Републике Србије, 5. августа 2015. године

Влада Републике Србије прогласила је 5. август 2015. године за Дан жалости на територији Републике Србије.

Од ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о обележавању Дана жалости на територији Републике Србије („Службени гласник“, број 30/10), Регулаторно тело за електронске медије, као поверени посао, врши надзор на применом одредби које се односе на програме радио и телевизијских пружалаца медијских услуга у време проглашења Дана жалости.

Регулатор ће поводом Дана жалости директно примењивати одредбе Закона („Службени гласник“, број 101/05 и 30/10).

Подсећамо да је у тим ситуацијама потребно да пружаоци медијских услуга ускладе свој програм са чланом 6. став 1. Закона о обележавању Дана жалости и да:

  1. Емитују одлуку о проглашењу дана жалости и о програму његовог обележавања коју доноси надлежни орган Републике Србије или тело које он одреди;
  2. Обавесте јавност о скуповима сећања које поводом Дана жалости организују надлежни органи Републике Србије или тела која она одреде;
  3. Уместо хумористичких, забавних, фолклорних и других садржаја са забавном и народном музиком, емитују музику и емисије прикладне дану жалости;
  4. Ускладе детаљну програмску шему у време Дана жалости.

У складу са одредбама које се односе на начин обележавањa Дана жалости, Регулатор препоручује емитовање уметничке и инструменталне музике молског тоналитета.
 

Председник Савета
Горан Караџић

Back to top