Навигација

Ступање на снагу правилника

У складу са оредбама члана 60, члана 67. став 19. и члана 71. Закона о електронским медијима (“Службени гласник РС”, број 83/14), Савет Регулаторног тела за електронске медије је, на седници одржаној 31. јула 2015. године, донео Правилник о аудио-визуелним комерцијалним комуникацијама.

Правилник о аудио-визуелним комерцијалним комуникацијама објављен је у ”Службеном гласнику РС”, број 69/15 од 7. августа 2015. године, и ступа на снагу 15. августа 2015. године.

Back to top