Навигација

Ступање на снагу правилника и упутства

На основу чл. 63, 65. став 5. и 66. став 2. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“ бр. 83/14), Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној дана 12. августа 2015. године, донео Правилник о критеријумима и начину повећања удела европских аудио-визуелних дела и Упутство о начину примене одредаба Закона о електронским медијима којима се уређује сопствена продукција.

Правилник и Упутство, објављени су у ”Службеном гласнику РС”, број 72/15 од 19. августа 2015.године, и ступили су  на снагу 27. августа. 2015. године.

Back to top