Навигација

РЕМ и РАТЕЛ закључили Протокол о сарадњи

Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ) потписало је Протокол о сарадњи са Регулаторном агенцијом за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ).

Циљ потписивања Протокола је побољшање сарадње и успостављање координираног рада између РЕМ-а и РATЕЛ-а са намером рационалног, економичног и ефикасног коришћења радио-фреквенцијског спектра и доследне примене прописа који уређују област електронских медија и електронских комуникација.

У име РЕМ-а Протокол је потписао заменик председника Савета Горан Петровић, а у име РАТЕЛ-а, директор, др Владица Тинтор.

Back to top