Навигација

Листа телевизијских програма за које је предвиђен обавезан пренос као мера заштите медијског плурализма

На основу члана 106. Закона о електронским медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14 и 6/16), Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној 10.10.2017. године донео

ЛИСТУ ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПРОГРАМА ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН ОБАВЕЗАН ПРЕНОС КАО МЕРА ЗАШТИТЕ МЕДИЈСКОГ ПЛУРАЛИЗМА

Утврђује се листа телевизијских програма са покривањем на територији целе Републике Србије за које постоји обавеза преноса од стране оператора електронских комуникационих мрежа, на правичан, транспарентан и недискриминаторски начин у циљу остваривања јавног интереса и заштите медијског плурализма:

- Радио дифузно предузеће Б92 а.д. Београд, ул. Аутопут за Загреб 22 - O2.ТВ

- Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд, ул. Александра Дубчека 14 - Nacionalna Happy TV

- Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о. Београд, ул. Незнаног јунака 1- ТВ Пинк

- Прва телевизија д.о.о. Београд, ул. Аутопут 22 – Прва ТВ

Ради утврђивања обавезног преноса од стране оператора, листу телевизијских програма са покривањем на територији целе Републике Србије доставити регулаторном телу надлежном за електронске комуникације.

На основу одредбе члана 100. став 10. Закона о електронским медијима, оператор, осим оператора мреже за терестричко емитовање, дужан је да, без накнаде, дистрибуира и емитује основне програме јавног медијског сервиса у зони њиховог покривања, као и програме четири пружаоца медијских услуга, наведених у листи која следи после става један овог прописа.

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

Горан Петровић

Back to top