Навигација

Саопштење Савета РЕМ-а

Након тражења мишљења од стране удружења грађана «ЦРТА» о огласним порукама током изборне кампање, РЕМ је увидом у програмски садржај телевизија Н1 и Нова С, утврдио да се почевши од 9. јуна 2020. године емитују политичке огласне поруке у којима се позива на бојкот избора („Једини начин да не гласаш за Вучића је да не гласаш“), а нису у складу са чланом 8. Закона о оглашавању („Забрањено је да огласна порука, непосредно или посредно, подстиче дискриминацију по било ком основу, а посебно по основу уверења, националне, етничке, верске, родне или расне припадности, политичког, сексуалног или другог опредељења, друштвеног порекла, имовинског стања, културе, језика, старости, или психичког или физичког инвалидитета.“) и чланом 15. став 1) Закона о оглашавању („Ако огласна порука садржи лично добро на основу којег се може утврдити или препознати идентитет лица, огласна порука се не може објавити без претходног пристанка лица на које се лично добро односи“).

Обавештају се сви пружаоци медијских услуга да одмах обуставе емитовање наведених политичких огласних порука, а да ће свако даље емитовање представљати основ за изрицање мера у складу Законом о електрoнским медијима.

Back to top