Навигација

Обавештење подносиоцима пријава на Јавни конкурс

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС 

Савет Регулаторног тела за електронске медије је дана 18. маја 2023. године расписао Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зоне расподеле (аllotmente), а који је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 45/2023. 

Након тога, Влада Републике Србије донела је решење, 05 број: 338-5913/2023, о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника услуга Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“ (на нове месечне и годишње накнаде за услуге емитовања ТВ програма које се плаћају наведном јавном предузећу.). 

Имајући у виду да су годишње накнаде за услуге емитовања ТВ програма са безусловним приступом саставни део Јавног конкурса за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зоне расподеле (аllotmente), Савет Регулаторног тела за електронске медије, на 458. ванредној седници, одржаној дана 17. јула 2023. године, донео је одлуку о објављивању дела новог ценовника услуга Јавног предузећа „Емисиона техника и везе“ који се односи на износе нових месечних и годишњих накнада услуга емитовања ТВ програма са безусловним приступом за имаоце дозвола за емитовање телевизијског програма (SD и HD резолуција) и исти представља саставни део објављеног Јавног конкурса за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зоне расподеле (аllotmente)

Извод из Ценовника услуга ЈП "Емисиона техника и везе" број Ц-НО-Т-1/23 од 08.06.2023.
(примена од 01.08.2023.)
Услуга емитовања ТВ програма
Износи месечних/годишњих накнада услуге емитовања ТВ програма са безусловним приступом за имаоце дозвола за емитовање телевизијског програма на подручју зоне расподеле (Allotmenta)
Зона расподеле SD резолуција HD резолуција
Цена са корек. фактором Цена са корек. фактором Цена са корек. фактором Цена са корек. фактором
(месечно/динара) (годишње/динара) (месечно/динара) (годишње/динара)
Авала                 382.875,88               4.594.510,61                 957.189,71                    11.486.276,54
Бесна кобила                   29.958,99                 359.507,88                   74.897,47                         898.769,69
Цер - Маљен                   49.731,92                 596.783,06                 124.329,80                      1.491.957,65
Црвени Чот                 175.260,09               2.103.121,08                 438.150,22                      5.257.802,64
Дели Јован                   19.173,75                 230.085,02                   47.934,38                         575.212,56
Јастребац                 101.261,38               1.215.136,61                 253.153,46                      3.037.841,54
Кикинда                   36.849,56                 442.194,70                   92.123,89                      1.105.486,70
Копаоник                   22.768,83                 273.225,98                   56.922,08                         683.064,98
Торник - Овчар                   64.112,24                 769.346,83                 160.280,59                      1.923.367,10
Рудник - Црни врх (Јагодина)                 108.751,13               1.305.013,58                 271.877,83                      3.262.533,94
Сомбор                   20.671,70                 248.060,45                   51.679,26                         620.151,07
Суботица                   44.039,72                 528.476,59                 110.099,29                      1.321.191,43
Тупижница                   26.363,91                 316.366,92                   65.909,78                         790.917,31
Вршац                   17.975,39                 215.704,70                   44.938,48                         539.261,81

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1186/Rem_logo.png

Фајлови

Back to top