Навигација

Студија правног оквира Регулаторног тела Србије и усаглашавање са европским страндардима

Студија правног оквира Регулаторног тела Србије и усаглашавање са европским стандардима објављена је данас уз помоћ и подршку Европске уније и Савета Европе, а за потребе Регулаторног тела за електронске медије.

Сврха ове Студије је да утврди будуће делатности за подршку у развоју Регулаторног тела за електронске медије у вези са спровођењем Директиве о аудиовизуелним медијским услугама (AVMSD), као и примени нових закона ЕУ, као што су Закон о дигиталним услугама (DSA) и Европског закона о слободи медија (EMFA).

Ова Студија представља стратешки битан документ за Регулатора у смислу пружања јасних смерница за доношења бројних подзаконских аката, правила и процедура, али припремa за предстојећу нову регулативу у области медија са којим Србија тек треба да се усагласи у процесу приступања Унији.

Студија је урађена као део активности у оквиру пројекта “Заштита слободе изражавања и медија” (PROFREX), а који је део заједничког програма ЕУ И СЕ “Хоризонтална помоћ за Западни Балкан и Турску” и доступна је на српском и енглеском језику. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1229/slika-studija.jpg
Back to top