Навигација

Јавни позив за издавање одобрења за пружање медијске услуге на захтев


Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) позива сва физичка и правна лица која имају намеру да пружају медијске услуге на захтев (нелинеарне медијске услуге), да поднесу захтев и прописану документацију за издавање одобрења за пружање медијске услуге, у складу са чланом 87. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, 92/2023). 

Одобрење за пружање медијске услуге на захтев, Регулатор издаје на захтев пружаоца медијске услуге који се подноси на Обрасцу ЗО. 

Образац ЗО- Захтев за издавање одобрења за пружање медијске услуге на захтев.

Mедијске услуге на захтев у Републици Србији, може да пружа свако физичко и правно лице у складу са одредбама Закона о електронским медијима и коме је Регулатор издао одобрење за пружање медијских услуга. Пружаоци медијских услуга на захтев не могу да буду лица која не могу да буду носиоци дозвола у складу са чланом 91. истог закона. 

Лице које се поред дистрибуције медијских садржаја (оператор електронских комуникационих мрежа) бави и пружањем медијских услуга, дужно је да делатност пружања медијске услуге обавља преко повезаног правног лица, сходно члану 54. став 3. Закона о информисању и медијима („Службени гласник РС“, 92/2023). 

Уколико правно лице пружа медијску услугу на захтев без одобрења, казниће се за привредни преступ као и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном прописаном чланом 123. Закона о електронским медијима. За наведени привредни преступ, правном лицу може се изрећи заштитна мера забране вршења одређене привредне делатности у трајању од једне до три године, а одговорном лицу у правном лицу заштитна мера забране вршења одређених дужности у трајању до једне године.

Помоћ при идентификацији медијске услуге на захтев погледајте ОВДЕ

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1266/Rem_logo.png
Back to top