Навигација

Александар Витковић, Члан Савета

 Рођен 22. фебруара 1970. године у Бачкој Тополи. Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду на смеру Ратарства и повртарства завршио је почетком фебруара 1996. године. Одбрана дипломског рада оцењена је са највећом могућом оценом 10.

 До 2002. године радио је као агроном у пољопривреди. Након тога се запослио у Радио Суботици. Као новинар мађарске редакције, учествовао је у обради тема из пољопривреде, привреде и банкарства. Радећи у овој установи, која је паралелно емитовала емисије на четири језика (српски, мађарски, хрватски и немачки), стекао је одличан увид не само у рад медија, већ и у значај информисања на мањинским језицима и информисања грађана у јавном интересу.

 Радећи у тој установи изблиза је искусио не само ефекте прве фазе медијске приватизације, која је требала његово тадашње радно место укинути, већ и утицај тог процеса на публику-слушаоце, новинаре и сараднике медија.

 Због ових процеса 2007. године био је приморан да напусти радио, но није се удаљио из сфере информисања, запосливши се у ЈКП „Паркинг” Суботица на пословима одржавања односа са јавношћу и медијима, а након пар година у Градској управи Града Суботице.

 За време рада на овим пословима, који су били тесно повезани са медијима, сарађивао је са РТВ „Панон”, припремајући прилоге на мађарском језику за „Панон” телевизију касније и за радио. Једно краће време, две године, као спољни сарадник вратио се у  окриље духовног наследника Редакције Радио Суботице на мађарском језику, Суботички мађарски радио, који данас функционише у оквиру РТВ „Панон”, где је као репортер, уредник и водитељ емисије, имао потпуни поглед на функционисање и својствености не само медија који информише на мањинском (мађарском) језику, већ и медија основаног од стране Националног савета мађарске националне мањине, чијим се радом остварује јавни интерес у информисању припадника националних мањина.

 Одлуком Народне Скупштине Републике Србије изабран за члана Савета 27.12.2019.године ("Службени гласник РС" бр. 94/2019)

Back to top