Навигација

Програм јавне расправе о Нацрту правилника о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса током изборне кампање 2022

На основу чл. 38. и 40. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 6/16 – др. закон и 129/21), Регулаторно тело за електронске медије утврђује

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ИЗВРШАВАЊА ОБАВЕЗА ЈАВНИХ МЕДИЈСКИХ СЕРВИСА ТОКОМ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на пружаоце медијских услуга, Регулаторно тело за електронске медије спроводи јавну расправу о Нацрту правилника о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса током изборне кампање (у даљем тексту: Нацрт правилника).

2. Јавна расправа о Нацрту правилника спроводи се у периоду од 21. јануара 2022. године до 4. фебруара 2022. године.

3. Учесници у јавној расправи су сва заинтересована лица.

4. Јавна расправа о Нацрту правилника у форми округлог стола одржаће се дана 3. фебруара 2022. године  у 11 часова, у  Београду, зграда Дома Синдиката, Трг Николе Пашића број 5,  сала на 3. спрату.

5. Текст Нацрта правилника биће јавно доступан 21. јануара 2022. године, објављивањем на веб сајту Регулаторног тела за електронске медије: www.rem.rs и на порталу е-Управа.

6. Примедбе, предлози и сугестије се достављају Регулаторном телу за електронске медије на e-mail: javna.rasprava@rem.rs или поштом на адресу Регулаторног тела за електронске медије, Трг Николе Пашића број 5, 11000 Београд.

7. Након завршетка јавне расправе, Регулаторно тело за електронске медије анализираће примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту правилника.

8. Коначан текст Нацрта правилника биће објављен 7. фебруара 2022. године.

Back to top