Navigacija

Registar medijskih usluga

Tip pružaoca Broj dozvole Naziv pružaoca medijske usluge ▼
Terestrijalni 4/2006-7
Dozvola prestala da važi

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Terestrijalni 561/2022

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Terestrijalni 136/2008-6
Dozvola prestala da važi

TV Petrovec

TELEVIZIJA PETROVEC d.o.o. Bački Petrovac

Kabl/Sat/IPTV K243-1

TV Petrovec

TELEVIZIJA PETROVEC d.o.o. Bački Petrovac

Kabl/Sat/IPTV K102-1

TV Pačir

Udruženje za regionalnu komunikaciju URKO, Pačir

Terestrijalni 125/2008
Dozvola prestala da važi

TV Pahuljica

RTV PAHULJICA d.o.o. Zlatibor

Kabl/Sat/IPTV K270-2

TV Partizan

TELEVIZIJA PARTIZAN društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Terestrijalni 132/2008-8

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

Kabl/Sat/IPTV K242-4

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o. Pančevo

Terestrijalni 53/2007-11
Dozvola prestala da važi

TV Panonija

RTV-PANONIJA d.o.o. za emitovanje radio i tv programa, Novi Sad

Kabl/Sat/IPTV K53-2
Dozvola prestala da važi

TV Panonija

RTV-PANONIJA d.o.o. za emitovanje radio i tv programa, Novi Sad

Terestrijalni 143-2/2008-9

TV Panon

Fondacija PANONIJA, Subotica

Kabl/Sat/IPTV K57-5

TV Panon

Fondacija PANONIJA, Subotica

Terestrijalni 135/2008-1
Dozvola prestala da važi

TV Panovizija

PANOVIZIJA d.o.o. Vršac

Kabl/Sat/IPTV K50-1

TV Palma plus

Autotransportno preduzeće PALMA eksport import d.o.o. Jagodina

Terestrijalni 42/2007-3
Dozvola prestala da važi

TV Palma plus

Autotransportno preduzeće PALMA eksport import d.o.o. Jagodina

Terestrijalni 595/2024

TV Palma plus

Autotransportno preduzeće PALMA eksport import d.o.o., Jagodina

Kabl/Sat/IPTV K7
Dozvola prestala da važi

TV Palma

PALMA LTD d.o.o. Beograd

Terestrijalni 137/2008-3
Dozvola prestala da važi

TV NS Plus

MEDIA NS d.o.o. za turizam, usluge i trgovinu, Novi Sad

Kabl/Sat/IPTV K223-3

TV Novi Bečej

VTV d.o.o., Subotica

Terestrijalni 89/2008-4
Dozvola prestala da važi

TV Nišava

Asocijacija udruženja i nevladinih organizacija RTV NIŠAVA, Niš

Terestrijalni 84/2008
Dozvola prestala da važi

TV Mostinfo

Privredno društvo za radio i teelvizijske aktivnosti MOSTINFO d.o.o. Kuršumlija

Kabl/Sat/IPTV K78-1

TV Most

TV MOST društvo sa ograničenom odgovornošću za informativno izdavačku delatnost, Novi Sad

Terestrijalni 54/2007-5
Dozvola prestala da važi

TV Most

TV MOST društvo sa ograničenom odgovornošću za informativno izdavačku delatnost, Novi Sad

Terestrijalni 594/2024

TV Most

TV MOST društvo sa ograničenom odgovornošću za informativno izdavačku delatnost, Novi Sad

Back to top