Навигација

Јавна медијска установа „Радио-телевизија Србије”

Управни одбор

2023. година

Одлука о именовању чланa Управног одбора Јавне медијске установе "Радио - телевизија Србије" 

Листа кандидата за члана Управног одбора јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“.

Јaвни кoнкурс зa именовање члaнова УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Србиje и УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Војводине (Службени гласник РС 81/2023 од 22.09.2023. године)

2022. година

Одлука о именовању чланова Управног одбора Јавне медијске установе "Радио - телевизија Србије" и  Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“

Листа кандидата за члана Управног одбора јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“.

Јaвни кoнкурс зa именовање члaнова УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Србиje и УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Војводине (Сл.гласник 74/2022).

2020. година

Одлука о именовању чланова Управног одбора Јавне медијске установе "Радио - телевизија Србије" и  Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“

Листа кандидата за чланове Управног одбора јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“ и  Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“

Јaвни кoнкурс зa предлагање кaндидaтa зa именовање члaнова УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Србиje и УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Војводине 

2019. година

Одлука о именовању члана Управног одбора Јавне медијске установе "Радио - телевизија Србије"

Листа кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије".

Јaвни кoнкурс зa прeдлaгaњe кaндидaтa зa члaнa Управног одбора Јавне медијске установе "Рaдиo - тeлeвизиja Србиje"

2018. година

Одлука о именовању члана Управног одбора Јавне медијске установе "Радио - телевизија Србије"

Листа кандидата за члана Управног одбора јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“

Јавни конкурс за предлагање кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије“ и за предлагање кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“

2016. година

Одлука Савета РЕМ о именовању члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизије Србије”

Листа кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије"

Јавни конкурс за предлагање кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије"(„Сл.гласник РС“ бр.78/2016)

2015. година

Одлука о именовању девет чланова Управног одбора Јавне медијске установе "Радио - телевизија Србије"

Листа кандидата за чланове Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије"

Јавни конкурс за предлагање кандидата за чланове Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“ („Сл.гласник РС“ бр.97/2015)

2011. година

Одлука Савета РРА о именовању чланова Управног одбора Радиодифузне установе Србије

Листа кандидата за девет чланова Управног одбора Радиодифузне установе Србије и шест чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

Јавни позив за предлагање кандидата за девет чланова Управног одбора Радиодифузне установе Србије и шест чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

2006. година

Одлука Савета РРА о именовању чланова управних и програмских одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине

 

Програмски одбор

2013. година

Одлука о утврђивању предлога кандидата за члана Програмског одбора Радиодифузне установе Србије

Листа кандидата за члана Програмског одбора Радиодифузне установе Србије

Јавни позив за предлагање кандидата за члана Програмског одбора Радиодифузне установе Србије

2012. година

Одлука о утврђивању предлога Листе кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије

Одлука о допуни предлога Листе кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије

Одлука о стављању ван снаге Одлуке 01-2137/12-17

Одлука о утврђивању предлога Листе кандидата Програмског одбора Радиодифузне установе Србије

Листа кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије

Јавни позив за предлагање кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије

2009. година

Oдлукa о избору кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије

Листа потпуних и благовремених предлога кандидата за чланове Програмских одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине

Jавни позив за предлагање кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине

2006. година

Одлука Савета РРА о именовању чланова Управних одбора и избору кандитара за чланове програмских одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине

Back to top