Навигација

Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине”

Управни одбор

2023. година

Одлука о именовању чланa Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“

Листа кандидата за члана Управног одбора јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“.

Јaвни кoнкурс зa именовање члaнова УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Србиje и УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Војводине (Службени гласник РС 81/2023 од 22.09.2023. године)

2022. година

Одлука о именовању члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“

Листа кандидата за члана Управног одбора јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“.

Јaвни кoнкурс зa именовање члaна УO JMУ Рaдиo-тeлeвизиja Војводине (Сл.гласник 115/2022 21.10.2022. године)


Одлука о именовању чланова Управног одбора Јавне медијске установе "Радио - телевизија Србије" и  Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“

Листа кандидата за члана Управног одбора јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“.

Јaвни кoнкурс зa именовање члaнова УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Србиje и УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Војводине (Сл.гласник 74/2022).

2020. година

Одлука о именовању чланова Управног одбора Јавне медијске установе "Радио - телевизија Србије" и  Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“

Листа кандидата за чланове Управног одбора јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“ и  Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“

Јaвни кoнкурс зa предлагање кaндидaтa зa именовање члaнова УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Србиje и УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Војводине 

2018. година

Одлука о именовању члана Управног одбора Јавне медијске установе "Радио - телевизија Војводине"

Листа кандидата за члана Управног одбора јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“

Јавни конкурс за предлагање кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије“ и за предлагање кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“

2017. година

Одлука Савета РЕМ о именовању члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине”

Листа кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине

Јавни конкурс за предлагање кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“ („Сл.гласник РС“ бр. 71/2017)

2016. година

Одлука Савета РЕМ о именовању члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине”

Листа кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине

Јавни конкурс за предлагање кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине" („Сл.гласник РС“ бр.85/2016)


Одлука Савета РЕМ о понављању Јавног конкурса за предлагање кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине”

Листа кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине

Јавни конкурс за предлагање кандидата за члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“ („Сл.гласник РС“ бр.80/2016)

2015. година

Одлука о именовању чланова Управног одбора Јавне медијске установе "Радио - телевизија Војводине"

Листа кандидата за чланове Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине

Jавни конкурс за предлагање кандидата за шест чланова Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине” („Сл.гласник РС“ бр.97/2015)

2013. година

Одлука о именовању два члана Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

Листа кандидата за чланове Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

Jавни позив за предлагање кандидата за чланове Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

2011. година

Одлука о именовању чланa Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

Листа кандидата за члана Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

Јавни позив за предлагање кандидата за једног члана Управног одбора Радиодифузне установе Војводине


Одлука Савета РРА о именовању чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине - РТВ

Листа кандидата за девет чланова Управног одбора Радиодифузне установе Србије и шест чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

 Јавни позив за предлагање кандидата за девет чланова Управног одбора Радиодифузне установе Србије и шест чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине 

2009. година

Одлука о именовању чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

Листа кандидата за чланове Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

Јавни позив за предлагање кандидата за чланове Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

2008. година

Одлука о именовању чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

Листа кандидата за чланове Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

Јавни позив за предлагање кандидата за чланове Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

2006. година

Одлука Савета РРА о именовању чланова зправних и програмских одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине

 

Програмски одбор

2012. година

Oдлукa о избору кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине

Листа кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине

Јавни позив за предлагање кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине

2009. година

Oдлукa о избору кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине

Листа потпуних и благовремених предлога кандидата за чланове Програмских одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине

Jавни позив за предлагање кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине

2006. година

Одлука Савета РРА о именовању чланова Управних одбора и избору кандитара за чланове програмских одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине

Back to top