Навигација

110. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 110. редовној седници одржаној 4. фебруара 2013. године донео је следеће одлуке:

  • Изречена је мера упозорења емитеру Радио Центар због емитовањања квиза у коме се крше одредбе из чл. 68 ст. 1 т. 6 Закона о радиодифузији и одредбе из одељка 13 тачка 10 Кодекса понашања емитера.
  • Одузета је дозвола за емитовање програма пре истека рока на који је издата емитеру „RTV Tanuki d.o.o из Пирота- Радио Тануки због постојања разлога из члана 61 став 1 тачка 9 Закона о радиодифузији.
  • Одузета је дозвола за емитовање програма пре истека рока на који је издата емитеру „Банкер“ д.о.о. - ТВ Банкер, Ниш, због постојања разлога из члана 61 став 1 тачка 9 Закона о радиодифузији.
  • Одузета је дозвола за емитовање програма пре истека рока на који је издата емитеру „Радио ТВ Подриње“ - ТВ Подриње, Лозница, због постојања разлога из члана 61 став 1 тачка 9 Закона о радиодифузији.
  • Усвојен је захтев Олимпијског комитета Србије (ОКС) и Радиодифузне установе Радио телевизије Србије да се ТВ спот којим се оглашавају спонзори ОКС изузме из времена трајања оглашавања у програму јавног радиодифузног сервиса одређеног чланом 16. Закона о оглашавању.
Back to top