Навигација

214. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 214. ванредној седници одржаној 4. септембра 2014. године донео је следеће одлуке:
 
 • Даје се сагласност емитеру РТВ Панонија д.о.о за емитовање радио и тв програма, ул. Арсе Теодоровића бр. 5, Нови Сад - ТВ ПАНОНИЈА, на планирану промену власничке структуре, тако што ће:

o   Дара Селић из Бачког Јарка, ЈМБГ 0712948805065, целокупан свој удео од 100 % оснивачког капитала, пренети на Авнија Трлабућа из Вучитрна, ЈМБГ 2507958922013

 

 • након које промене власничка структура емитера РТВ Панонија д.о.о за емитовање радио и тв програма, ул. Арсе Теодоровића бр. 5, Нови Сад- ТВ ПАНОНИЈА,  ће бити:

o   Авни Трлабућ из Вучитрна, ЈМБГ 2507958922013, са 100 %  удела у капиталу.

 

 • Даје се сагласност емитеру Друштву са ограниченом одговорношћу „Телевизија Ваљево Плус“ из Ваљева, ул. Норвешких интернираца бр. 23 – ТВ ВАЉЕВО за промену власничке структуре тако што ће из друштва иступити досадашњи оснивач „Ремонт“ д.о.о. из Ваљева преносом свог оснивачког удела од 100 % на Живојина Милинковића, па би након извршене промене, оснивач емитера бити Живојин Милинковић ЈМБГ 2908963770048 из Ваљева са 100 % удела у капиталу наведеног емитера.
 • Одбија се захтев емитера „π Canal ” д.о.о.  из Пирота, ул. 22. дивизије бр. 10 – Пи канал будући да је Пи Канал ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју, те се наведени емитер не може наћи на Листи емитера чији ће  програми бити доступни у Иницијалној мрежи.

 

 • Издаје се дозвола за кабловско и сателитско емитовање  програма правном лицу:
 • „HIFI“ д.o.o., ул. Боже Јанковића 27а, Београд – HI FI
 • путем кабловско дистрибутивног система

o   TELEMARK SYSTEMS d.o.o., ул. Синђелићева бб, Чачак

 

 • Даје се сагласност за измену дозволе за кабловско емитовање програма тако што ће тако што ће кабловски оператор Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. проширити подручје дистрибуције емитера Радио телевизија Флеш д.о.о., ул. Кнеза Милоша 11, Аранђеловац, поред Аранђеловца на Тополу и Лазаревац;

 

 • Одузима се дозвола Републичке радиодифузне агенције за кабловско емитовање телевизијског програма бр. К81/1 од 07.12.2011. године, емитеру Телевизија С д.о.о., ул. Београдског батаљона 57, Београд- ТВ С, пре истека времена на које је издата сходно члану 61. став 1. тачка 1. Закона о радиодифузији.
 • Одузима се дозвола Републичке радиодифузне агенције за кабловско емитовање телевизијског програма бр. К108/1-1 од 23.05.2012. године, емитеру "ТВ КАНАЛ УЛТРА"д.о.о., ул. Браће Јерковић 117в, Београд- IQS Life, пре истека времена на које је издата сходно члану 61. став 1. тачка 1. Закона о радиодифузији.
 • Одузима се дозвола Републичке радиодифузне агенције за кабловско емитовање телевизијског програма бр. К108/3 од 01.04.2014. године, емитеру "ТВ КАНАЛ УЛТРА"д.о.о., ул. Браће Јерковић 117в, Београд- IQS Life, пре истека времена на које је издата сходно члану 61. став 1. тачка 1. Закона о радиодифузији.
 • Одузима се дозвола Републичке радиодифузне агенције за кабловско емитовање телевизијског програма бр. К108/3 од 01.04.2014. године, емитеру "ТВ КАНАЛ УЛТРА"д.о.о., ул. Браће Јерковић 117в, Београд- IQS Life, пре истека времена на које је издата сходно члану 61. став 1. тачка 1. Закона о радиодифузији.
 • Одузима се дозвола Републичке радиодифузне агенције за кабловско емитовање телевизијског програма бр. К108/4 од 01.04.2014. године, емитеру "ТВ КАНАЛ УЛТРА"д.о.о., ул. Браће Јерковић 117в, Београд- IQS Life, пре истека времена на које је издата сходно члану 61. став 1. тачка 1. Закона о радиодифузији.
 • ЗАБРАЊУЈЕ СЕ Холдинг компанији „Interspeed“ а.д. – у стечају, Београд, ул. Патријарха Димитрија бр. 11 емитовање радио програма на подручју Пирота од _________ године, па надаље.

o   Одбацује се захтев  “Interspeed plus” d.o.o. , Београд, ул. Војводе Степе 118, у складу са одредбом из члана 58. став 2. Закона о општем управном поступку.

 

 

Back to top