Навигација

216.редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 216. редовне седнице Савета одржане 21.05.2020. године

 1. Усвајање записника са 215. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 12. марта 2020. године, записника са 1. седницу Савета РЕМ-а по хитном поступку одржаној дана 19. марта 2020. године, записника са 374. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 23. марта 2020. године, записника са 375. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 27. марта 2020. године, записника са 376. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 30. марта 2020. године, записника са 377. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 16. априла 2020. године и записника са 378. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 12. маја 2020. године;
 2. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк у вези програмског садржаја емитованог на програму пружаоца медијске услуге у емисијама „Свитање“, „Ново јутро“, „Национални дневник“, програмима вести и специјалним емисијама посвећеним пандемији COVID 19, приказаних у периоду од 14. до 21. априла 2020. године а због учињене повреде одредбе члана 47 став 1 тачка 1 закона о електронским медијима, члана 6 став 1 и члана 7 став 1 правулника о заштити људских права у области пружања медијских услуга ;
 3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд – Nacionalna Happy TV у вези програмског садржаја емитованог дана 18. априла 2020. године у емисији „Добро јутро, Србијо“ а због повреде члана 50 Закона о електронским медијима и члана 20 Правилника о заштити људских права у области пружања медисјких услуга;
 4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд – Nacionalna Happy TV у вези програмског садржаја емитованог дана 23. априла 2020. године у емисија „Голи живот“ а због повреде члана 51 Закона о електронским медијима и члана 27 Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга;
 5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе Предузећу за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9 пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;
 6. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. K377 од 25.12.2017.године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге Edukativno umetnički centar Digital Art, Нова Пазова – Телевизија Пазова 24, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о електронским медијима;
 7. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге број 283/2008-5 издате ПМУ Асоцијација удружења и невладиних организација РТВ Нишава, Ниш – Радио Нишава 103,1, на основу члана 99. Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 6/2016 - др. закон);
 8. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу програма о начину испуњавања законских и програмских обавеза Јавног медијског сервиса Радио-телевизија Србије за 2019. годину и доношење одлуке;
 9. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу програма о начину испуњавања законских и програмских обавеза Јавни медијски сервис Радио-телевизија Војводине за 2019. годину и доношење одлуке
 10. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Привредно друштвo за производњу и емитовање телевизијског програма РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље – ТВ 027;
 11. Разматрање молбе Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о., Београд - Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
 12. Разматрање молбе Удружења Нова мрежа Србије и доношење одлуке;
 13. Разматрање молбе Групације радиодифузије Удружења за креативну индустрију Привредне коморе Србије и доношење одлуке;
 14. Извештај о поднетим захтевима пружалаца медијских услуга за одлагање плаћања накнада за пружање медијске услуге које доспевају у периоду март – мај 2020.године;
 15. Информација о достављању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину, Годишњег извештаја о раду и пословању зa 2018. годину, Финансијског извештаја за период јануар-март 2019. године, Записника о доношењу одлуке Управног одбора без одржавања седнице од 17.04.2019. године, Записника са 200. Седнице Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“;
 16. Информација о достављању Извештаја независног овлашћеног ревизора за 2018. годину и Извештаја о пословању за 2018. годину које је усвојио Управни одбор Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије;
 17. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева Rom press д.о.о., Београд – TV Info 24, за проширење зоне покривања;
 18. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Kрушевац д.о.о., Крушевац – ТВ Крушевац;
 19. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – РТШ;
 20. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Телевизија Фрушка гора д.о.о., Рума – ТВ Фрушка гора;
 21. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радио - Tелевизија Бујановац д.о.о., Бујановац –  ТВ Бујановац
 22. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге GMS International д.о.о., Београд – Туризам + ТВ;
 23. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево – Дунав телевизија;
 24. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Врањска плус д.о.о., Врање – Врањска плус;
 25. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Круна д.о.о., Јежевица – Радио Гуча 87,7 ;
 26. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Adria Media Goup д.о.о., Београд – Курир телевизија;
 27. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.З., поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму пружаоца медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд;
 28. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Удружење за регионалну комуникацију Урко, Пачир – ТВ Пачир, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 29. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Radnja za televizijske i radio aktivnosti Pro media Friđeš Irmenji pr, Сента – Pro media Senta, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 30. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Radnja za televizijske i radio aktivnosti Pro media Friđeš Irmenji pr, Сента – Pro media Ada, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 31. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Fajterco д.о.о. Београд – Fajter (F1), сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
 32. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Arena Channels Group д.о.о. Београд – Arena Fight, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
 33. Разматрање и доношење одлуке о понављању поступка по службеној дужности у којем је донета одлука да се одобри промена власничке структуре ПМУ Kitchen TV д.о.о., Београд – Kitchen TV;
 34. Разматрање и доношење одлуке у поновљеном поступку покренутим по службеној дужности, по захтеву за одобрење промене власничке структуре ПМУ ПМУ Kitchen TV д.о.о., Београд – Kitchen TV;
 35. Разматрање и доношење одлуке по захтеву Фондације Славко Ћурувија да јој се призна својство странке у поступку изрицања мере ПМУ ТВ К::CN 1;
 36. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма пружаоца медијске услуге ТВ К::CN 1 о објављивању емисија „Добро јутро са Ђуком“, „На крају дана са Ђуком“ и „На вези са Ђуком“ и доношење одлуке;
 37. Разматрање захтева ПМУ Буба мара радио XXX д.о.о., Београд – Радио X 91,2,  за допуну програмског елабората и доношење одлуке;
 38. Разматрање захтева пружаоца медијске услуге Импрес д.о.о, Бачка Топола – Наш ММ радио 97, за промену програмског елабората и доношење одлуке;
 39. Извештај о провери усклађености Програмског елабората, Радио - телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – Радио Бујановац 91,2 и достављеног материјала емитованог програма, за потребе продужења дозволе за емитовање програма;
 40. Разматрање и доношење одлуке о захтеву Института за физику Универзитета у Београду за разрешење чланова управног одбора Јавне медијске установе Радио телевизије Србије и забрану емитовања информативног и политичког програма пружаоцима медијских услуга ТВ Пинк, Nacionalna Happy ТV и ТВ Студио Б;
 41. Разматрање Извештаја о надзору пружалаца медијских услуга током предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе 2020. године – 11.5.2020- 15.5.2020 (III пресек)
 42. Разматрање иницијативе два члана Савета за доношење Правилника о времену емитовања ријалитија „присилног окружења“ у програмима пружалаца медијских услуга;
 43. Разматрање иницијативе два члана Савeта за унапређење ефикасности и видљивости рада Савета РЕМ-а;
 44. Разно.

Записник са 216. редовне седнице

Back to top