Навигација

Саопштење Савета, 13. јул 2011. године

Савет РРА је у поступку изрицања мера за одузимање дозволе обуставио поступак покренут против ТВ Прва, а у случају емисије „Вече са Иваном Ивановићем“. На основу извештаја својих служби и изјашњења емитера, Савет је заузео становиште да у наведеним емисијама није било говора мржње нити елемената кршења Закона о радиодифузији. Савет је истовремено прихватио уверавања да, без обзира на природу емисије „Вече са Иваном Ивановићем“, не само неће бити повређен Закон о радиодифузији и Кодекс емитера, већ ће уреднички колегијум ТВ Прва убудуће с дужном пажњом водити рачуна да не буде пређена граница доброг укуса.

 

Свим кабловским оператерима упућује се апел да у своју понуду уврсте програме регионалних и локалних емитера на подручјима за које ти емитери имају дозволу. У недостатку законских овлашћења да ову проблематику регулише обавезујућим актом,  Савет ће се обратити Министарству културе како би се пронашао задовољајувћи модел регулисања ове проблематике и пре доношења новог сета медијских закона, а у складу са добром европском праксом.

 

Власничка структура свих националних емитера биће  у најкраћем року објављена на сајту Агенције, у складу са одлуком Савета.

 

Прекршајни суд у Београду је, по пријави РРА, поднетој поводом емисије „Тренутак истине“ емитованој октобра 2009. године, изрекао Телевизији „Пинк“ као правном лицу казну од 750 000 динара, док је одговорном лицу изречена каазна у износу од 40 000 динара. Суд је овом одлуком стао на становиште да наведени програм, како је то наведено у пријави РРА, противан одредбама Закона којима се штити физички, ментални и морални развој деце и омладине.

 

Београд, 13.7.2011. године

Савет РРА

Портпарол Саветa

Србољуб Богдановић

Back to top