Навигација

Обавештење емитерима поводом вршења надзора над вођењем електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела

Обавештавамо Вас да Републичка радиодифузна агенција од 01. јануара 2014. године врши надзор над вођењем електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела, у складу са одредбом 210 д став 2 Закона о ауторским и сродним правима („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 и 119/12).

У складу са наведеним указујемо емитерима на обавезу да електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела достављају организацијама за колективно остваривање ауторских и сродних права(СОКОЈ, ОФПС и ПИ).

У оквиру надзора, Агенција ће вршити проверу исправности електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела, поступајући по службеној дужности, или по пријавама организација за колективно остваривање ауторских и сродних права и физичких лица чија су права повређена.

Агенција ће, поступајући по основу поверених послова, у сваком тренутку моћи да затражи снимљене материјале. С тим у вези, подсећамо Вас да је у складу са чланом 35. Закона о јавном информисању („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 61/2005, 71/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС) потребно да чувате снимљене материјале месец дана од дана емитовања, a да материјале по налогу достављате у WMV формату.

Због свега горе наведеног позивамо Вас да користите ауторска дела за која имате купљена права, као и да ажурно и тачно водите евиденцију емитованих и реемитованих ауторских дела. Недостављање електронске евиденције ауторских дела представља привредни преступ, у складу са Законом о ауторским и сродним правима.

 

Републичка радиодифузна агенција

Back to top