Навигација

Саопштење поводом обезбеђивања уједначеног нивоа тона свих програмских садржаја

Чланом 48. став 3. Закона о електронским медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014) предвиђено је да се медијске услуге пружају на начин којим се обезбеђује уједначен ниво тона свих, програмских садржаја, а нарочито аудио-визуелне комерцијалне комуникације у односу на други програмски садржај.

Сви који гледају телевизијски програм (аудио-визуелна медијска услуга) знају да су рекламе гласније од других сегмената програма. Тим поводом Регулаторно тело за електронске медије добило је на десетине представки гледалаца. Претпостављамо да до разлике у гласности долази, углавном због тога што стари инструменти који се сада користе, показују да су рекламе на истом нивоу гласности као и други делови програма. Наиме, досадашњи инструменти мере електрични ниво звука, и по тим показатељима нема одступања у гласности. Нови инструменти, базирани на компјутерској технологији, показују праву вредност, оно што ми чујемо. То је сада стандард, назван ЕБУ Р 128, и он важи у Европи. То је стандард који ће и Република Србија морати да поштује.

Овај стандард треба да важи и за радио, јер често радио снима звук, рецимо концерте и музичке емисије, па тај звук емитује и телевизија. У вези са тим, потребно је да сви заједно радимо на тој стандардизацији иако постоји проблем јер радио још увек ради на аналогним предајницима, а телевизија се дигитализује, па је тиме и пуно више потребе за применом тог стандарда и за радио и за телевизију.

Сви пружаоци медијских услуга треба да се труде да емитују уједначен тон, а Регулаторно тело за електронске медије ће у сарадњи са РАТЕЛ-ом контролисати примену члана 48. став 3. Закона о електронским медијима и старати се о његовој примени.

У Београду, 21. октобра .2014. године

Председник Савета

Горан Караџић

Back to top