Навигација

Савет поднео захтев за покретање прекршајног поступка против СББ-а

Због извршене промене распореда програма којом је програм РТС-а померен иза страних канала у понуди СББ-а, Савет Регулатора је данас на седници поднео захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду против наведеног оператора због повреде одредбе члана 100. Закона о електронским медијима.

Према наведеном члану Закона оператор је био у обавези да у писменој форми обавести Регулатора о свакој промени броја и структуре програмских пакета.

Такође, Савет је донео Обавезујуће критеријуме за ближе уређивање логичке нумерације канала.

Back to top