Навигација

Архива јавних расправа


Програм јавне расправе о нацртима правилника

На основу члана 51. и 53. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/2023), Регулаторно тело за електронске медије утврђује:

Програм јавне расправе о нацртима правилника

Програм јавне расправе о нацрту Правилника о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица

На основу чланова 38. и 40. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/2014, 6/16 – други закон и 129/21) Регулаторно тело за електронске медије утврђује: Програм јавне расправе о нацрту Правилника о хитном обавештавању јавности о...

Програм јавне расправе о Нацрту правилника о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса током изборне кампање 2022

На основу чл. 38. и 40. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 6/16 – др. закон и 129/21), Регулаторно тело за електронске медије утврђује ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ИЗВРШАВАЊА ОБАВЕЗА ЈАВНИХ МЕД...

Програм јавне расправе о Нацрту Правилника о начину извршавања обавеза Јавних медијских сервиса током предизборне кампање.

На основу чл. 38. и 40. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“ бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) Регулаторно тело за електронске медије утврђује ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на п...

Програм јавне расправе о нацрту правилника о доступности програмског садржаја особама са инвалидитетом

На основу чланова 40. Закона о електронским медијима  („Службени гласник РС”, бр. 83/2014 и 6/16 – др. закон) Регулаторно тело за електронске медије утврђује ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на ...

Програм јавне расправе о Нацрту правилника о оглашавању и спонзорству у електронским медијима и Нацрта правилника о поступку издавања одобрења за пружање медијске услуге на захтев

На основу чл. 38. и 40. Закона о електронским медијима  („Службени гласник РС”, бр. 83/14), Регулаторно тело за електронске медије утврђује ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на пружаоце медијских...

Програм јавне расправе о Нацрту правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге

На основу чл. 38. и 40. Закона о електронским медијима  („Службени гласник РС”, бр. 83/14), Регулаторно тело за електронске медије утврђује ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на пружаоце медијских...

Програм јавне расправе o Нацртy упутства о начину примене одредаба Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга у вези са временом емитовања „ријалитија присилног окружења“

Савет Регулаторног тела за електронске медије усвојио је Нацрт упутства о начину примене одредаба Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга у вези са временом емитовања „ријалитија присилног окружења“.

Програм јавне расправе о Нацрту предлога Стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга у РС

На основу чл. 38. и 40. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14), Регулаторно тело за електронске медије утврђује ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на пружаоце медијских ...

Програм јавне расправе о Нацртима 3 правилника

На основу чл. 38. и 40. Закона о електронским медијима  („Службени гласник РС”, бр. 83/14), Регулаторно тело за електронске медије утврђује ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на пружаоце медијских...

Програм јавне расправе о Нацртима правилник о критеријума и начину повећања удела европских АВ дела и Упутства о начину примене закона

На основу чл. 38. и 40. Закона о електронским медијима  („Службени гласник РС”, бр. 83/14), Регулаторно тело за електронске медије утврђује ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 1.. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на пружаоце медијски...

Програм јавне расправе о Нацртима 6 правилника

На основу чл. 38. и 40. Закона о електронским медијима  („Службени гласник РС”, бр. 83/14), Регулаторно тело за електронске медије утврђује ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на пружаоце медијских...

Back to top