Навигација

Архива седница


188. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 188. ванредној седници одржаној 7. новембра 2013. године донео је следеће одлуке:

• Дато је позитивно мишљење Савета РРА на предлог Закључка о именовању представника Републике Србије у телима за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица са једне стрене и Републике Србије са друге стране.

129. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 129. редовној седници одржаној 29. октобра 2013. донео је следеће:
• Дата је сагласност на промену правне форме Агенције за маркетинг, емитовање и продукцију радио и ТВ програма „Мedia-press“ Дане Станојчић предузетник Врњачка Бања из Врњачке Бање, ул. Моравска 29 – КУЛТ РАДИО из правне форме предузетника у друштво са ограниченом одговорношћу;

186. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 186. ванредној седници одржаној 24. октобра 2013. године донео је следеће одлуке:

• Да се објави Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма за подручје целе Република.

185. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 185. ванредној седници одржаној 22. октобра 2013. године донео је следеће:

Расписан је Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма за подручје целе Република, стим што ће одлуку о објављивању конкурса у листу Политика и Сл. Гласник, Савет донети накнадно.

128. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 128. редовној седници одржаној 14. октобра 2013. донео је следеће одлуке:
• Дата је сагласност емитеру Предузеће за производњу, трговину и услуге Context Д.О.О., ул. Хајдук Вељка 16б, Гроцка, Београд- Радио Пулс Гроцка на планирану промену власничке структуре;

127. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 127. редовној седници одржаној 3. октобра 2013. донео је следеће одлуке:
• Дата је сагласност емитеру Радио телевизија „Четири С“ д.о.о. из Бојника, ул. Стојана бр. бб – ТВ 4С, за промену власничке структуре;

184. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско емитовење програма емитеру Предузећу за производњу и емитовање тв програма „FOX Televizija“ д.о.о. Београд, ул. Аутопут 22- ПРВА ПЛУС путем кабловског оператора Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o., ул. Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд.

126. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Одбиjeн је приговор Друштва за радио и телевизијске активности „KOPERNIKUS CABLE NETWORK“ Д.О.О. из Ниша, ул. Цара Душана 45 – TV K::CN Svet plus 3 изјављеном на решење Савета Републичке радиодифузне агенције НК 2863/13 од 9. августа 2013. године, као неоснован.
 • Одбијен је приговор „Nova.rs Television“ д.о.о. из Београда, ул Панчевачки пут 36в – TV Nova.rs изјављеном на решење Савета Републичке радиодифузне агенције НК 2863/13 од 9. августа 2013. године, као неоснован.

182. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 182. ванредној седници одржаној 2. септембра 2013. године донео је следеће одлуке:

 • Одобрена је промена скраћеног идентификационог знака емитера PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.- Pink History у нови скраћени идентификациони знак „Pinkpedija“.

181. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дата сагласност емитеру Привредно друштво „Hit music FM” - Hit music FM на промену власничке структуре, тако што ће „Авениа плус“ д.о.о. Нови Београд пренети удео од 49% на Милоша П. Пејовића из Београда.

179. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 179. ванредној седници одржаној 26. јула 2013. године дао је сагланост на промену власничке структуре следећих емитера: Регионална телевизија Ваљево плус д.о.о, Вука Караџића 54, Ваљево - ТВ Ваљево, РДП „Б92“ а.д. – ТВ Б92 и Привредно друштво за радио и телевизијске активности Мостнет РТВ Д.О.О., ул. Југ Богданова 94, Прокупље - ТВ МОСТНЕТ.

123. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Утврђена је Листа подносилаца пријава чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског програма подручје жељене зоне сервиса – цела Република мрежа К-5;
 • Утврђени су Критеријуми за издавање дозвола за емитовање програма, сходно одредби из члана 53 тачка 4 Закона о радиодифузији.

122. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Изречена је мера опомене према емитеру Привредном друштву Радио телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о.  из Краљева, ул. Конарево 800Б – ТВ Краљево;
 • Дата је сагласност емитеру Jet company Д.О.О из Кикинде, ул. Михајла Пупина 11- ВК ТВ и ВК Радио на планирану промену власничке структуре.

178. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 •  Утврђена је Листа предлога кандидата за члана програмског одбора Радиодифузне установе Србије:
 • Издата је дозволa за кабловско емитовање телевизијских програма PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ул. Незнаног јунака 1, Београд- Pink 2, Pink 3, Pink & Roll, Pink Action, Pink Action 2, Pink Action 3, Pink Extra, Pink Family, Pink Fashion, Pink Film, Pink Folk, Pink Folk 2,  Pink Kids, Pink Live, Pink Movies, Pink Movies 2, Pink Movies 3, Pink Music, Pink ..

121. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Утврђена је Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја од 22. октобра 2012. године чије су...
 • Утврђени су Критеријуми за издавање дозвола за емитовање програма, сходно одредби из члана 53 тачка 4 Закона о ...

177. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу: SKY PLUS DOO маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатности,...
 • Дата је сагласност емитеру ТВ канал Ултра д.о.о., ул. Браће Јерковић бр.117в, Београд- ТВ Ултра, Mini Ultra и IQS Life на планирану промену власничке структуре...

176. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу: SKY PLUS DOO маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатности, ул. Табановачка 5, Београд - SKY Plus путем кабловско дистрибутивног система ...
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  (IPTV)...

175. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY ...
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.,...

119. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Да се распише јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 5, оквирна жељена зона покривања – подручје општине Велики Поповић с тим да се исти објави заједно са другим јавним конкурсом који буде расписала РРА;
 • Да се распише јавни позив за предлагање кандидата за једног члана Програмског одбора  Радиодифузне установе Србије и исти да се објави у дневном листу "Политика" и на сајту Агенције.

174. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу: FILMSKI KABLOVSKI TV KANAL CINEMANIA DOO...
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.,...

118. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 118. редовној седници одржаној 15. маја 2013. године донео је следеће одлуке:

 • Усвојен је извештај Службе за надзор и анализу „ Начини испуњавања законских и програмских обавеза комерцијалних емитера у току 2012. године.“

117. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Одузета је емитеру „Телевизија Православне епархије жичке Логос“ Трстеник – Радио Логос дозвола за емитовање програма Републичке радиодифузне агенције.
 • Дата је сагласност на промену идентификационог знака емитера „Еколошки радио Фрушка гора“ д.о.о. за информативну, маркетиншку и забавну делатност, Врдник, Видовданска бб – Радио Еко ФГ у „Радио Фрушка гора“.
 • Усвојена је измена Програма основне обуке радника из области заштите од пожара.

116. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 116. редовној седници одржаној 8.  маја 2013. године донео је следеће одлуке:

173. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  програма правном лицу:Протокол К-1 д.о.о., ул. Раданска 66, Лесковац- ТВ Протокол К-1 путем кабловско дистрибутивног система KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., ул. Јурија Гагарина 206, Нови Београд.
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање ..
Back to top